Workshops

Vil du dele dine erfaringer og ideer til udvikling af børnehandicap- og voksenhandicapområdet i Randers Kommune?

Randers Kommune skal i løbet af det kommende år i gang med at udvikle ny børnehandicapplan og voksenhandicapplan. Handicapplanerne er Randers Kommunes udviklingsplaner, som er med til at sætte den strategiske retning for udviklingen af børnehandicapområdet og voksenhandicapområdet  i de næste 3-4 år med afsæt i Randers Kommunes Politik for borgere med særlige behov og Børn- og Ungepolitik. Vi er meget interesserede i at høre de ideer og holdninger, som unge, forældre, pårørende, samarbejdspartnere, interessenter mv. har, og vi håber derfor I vil komme og berige os med dem. Vores erfaringer fra sidst vi lavede en handicapplan i 2015 og 2016 er, at I kommer med værdifulde og uundværlige inputs og erfaringer, som vi kan bruge i arbejdet med at udvikle handicapområdet.

I forbindelse med udviklingen af den nye børnehandicapplan afholdes tre workshops:

  • 24. oktober 2019 kl. 15.30-18.30: Temadrøftelse om barnets/den unges mestring af sit handicap. Workshoppen afholdes ved Laksetorvet 1, 8900 Randers i lokale D2.58.
  • 31. oktober 2019 kl. 15.30-18.30: Temadrøftelse om trivsel i familier med børn med handicaps. Workshoppen afholdes ved Laksetorvet 1, 8900 Randers i lokale D2.58.
  • 5. november 2019 kl. 15.30-18.30: Temadrøftelse om samarbejde og sammenhæng i indsatser på tværs af Randers Kommune. Workshoppen afholdes ved Laksetorvet 1, 8900 Randers i lokale D2.58.

I forbindelse med udviklingen af den nye voksenhandicapplan afholdes tre workshop:

  • 9. oktober 2019 kl. 15.30-18.30: Borgere med senhjerneskade og fysiske handicaps. Workshoppen afholdes: Hjernecenter Randers, Bakkevej 1, 8920 Randers NV
  • 23. oktober 2019 kl. 15.30-18.30: Borgere med udviklingshæmning. Workshoppen afholdes: Aktivitetscenter Randers, Stenaltvej 1, 8930 Randers NØ
  • 4. november 2019 kl. 15.30-18.30: Borgere med autisme. Workshoppen afholdes: CBR-Randers, Ydervangen 1, 8920 Randers NV

I kan finde yderligere information om de to workshops via de følgende links.

Tilmelding til workshops

Vi vil bede jer tilmelde de workshops I ønsker at deltage i, så vi har overblik over hvor mange der kommer. Tilmeldingsfristen er fem hverdage før workshoppene. Du tilmelder dig ved at skrive til mailen Boernehandicapplan@randers.dk eller Voksenhandicapplan@randers.dk. I mailen bedes du skrive deltagerantal og hvilke(n) workshop du/I ønsker at deltage i.

Vi håber at se mange unge, forældre, pårørende, samarbejdspartnere og interessenter. I er meget velkomne til at deltage i alle workshops, men I kan også vælge blot at deltage i de workshops, som I er særligt interesserede i.