Workshops

Vil du dele dine erfaringer og ideer til udvikling af børnehandicap- og voksenhandicapområdet i Randers Kommune?

Randers Kommune skal i løbet af det kommende år i gang med at udvikle ny børnehandicapplan og voksenhandicapplan. Handicapplanerne er Randers Kommunes udviklingsplaner, som er med til at sætte den strategiske retning for udviklingen af børnehandicapområdet og voksenhandicapområdet  i de næste 3-4 år med afsæt i Randers Kommunes Politik for borgere med særlige behov og Børn- og Ungepolitik. Vi er meget interesserede i at høre de ideer og holdninger, som unge, forældre, pårørende, samarbejdspartnere, interessenter mv. har, og vi håber derfor I vil komme og berige os med dem. Vores erfaringer fra sidst vi lavede en handicapplan i 2015 og 2016 er, at I kommer med værdifulde og uundværlige inputs og erfaringer, som vi kan bruge i arbejdet med at udvikle handicapområdet.

I forbindelse med udviklingen af den nye børnehandicapplan afholdes tre workshops:

OBS!! ÆNDRING AF WORKSHOPS OM NY BØRNEHANDICAPPLAN

Der er kommet få tilmeldinger til workshops på børnehandicapområdet. Derfor vil de tre planlagte workshops blive slået sammen til én.

Workshoppen holdes den 5. november 2019 kl. 15.30-19.00. Lokale D2.58, Laksetorvet 1.

Vi håber, at samlingen af workshops betyder, at flere af jer forældre, unge og andre interessenter har mulighed for at møde op og komme med jeres vigtige inputs i en travl hverdag

I forbindelse med udviklingen af den nye voksenhandicapplan afholdes tre workshop:

  • 9. oktober 2019 kl. 15.30-18.30: Borgere med senhjerneskade og fysiske handicaps. Workshoppen afholdes: Hjernecenter Randers, Bakkevej 1, 8920 Randers NV
  • 23. oktober 2019 kl. 15.30-18.30: Borgere med udviklingshæmning. Workshoppen afholdes: Aktivitetscenter Randers, Stenaltvej 1, 8930 Randers NØ
  • 4. november 2019 kl. 15.30-18.30: Borgere med autisme. Workshoppen afholdes: CBR-Randers, Ydervangen 1, 8920 Randers NV

I kan finde yderligere information om de to workshops via de følgende links.

Tilmelding til workshops

Vi vil bede jer tilmelde de workshops I ønsker at deltage i, så vi har overblik over hvor mange der kommer. Tilmeldingsfristen er fem hverdage før workshoppene. Du tilmelder dig ved at skrive til mailen Boernehandicapplan@randers.dk eller Voksenhandicapplan@randers.dk. I mailen bedes du skrive deltagerantal og hvilke(n) workshop du/I ønsker at deltage i.

Vi håber at se mange unge, forældre, pårørende, samarbejdspartnere og interessenter. I er meget velkomne til at deltage i alle workshops, men I kan også vælge blot at deltage i de workshops, som I er særligt interesserede i.