Råd og vejledning

Når man er ung, sker der en masse i ens liv. Mange flytter hjemmefra, man bliver myndig og skal træffe beslutninger, der får betydning for fremtiden - fx om uddannelse.

En handicappet, der fylder 18 år, vil desuden gå fra at høre under børnereglerne til at høre under voksenreglerne. Det vil ofte betyde, at der vil være en del at forholde sig til både for den handicappede og for den handicappedes familie. Undervejs - og i god tid inden det 18. år - vil Randers Kommune derfor sørge for at tilbyde grundig vejledning til disse familier.

Randers Kommune tilbyder råd og vejledning til unge mellem 16 og 25 år med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse samt til deres forældre og pårørende.

Rådgivningen tager udgangspunkt i den unges situation og drejer sig typisk om forskellige støttemuligheder, der kan hjælpe med at kompensere for funktionsnedsættelsen. Det kan for eksempel være rådgivning om mulighederne for støtte i hjemmet, aflastning/anbringelse og økonomi/merudgifter.

Rådgivning til voksne

Når man bliver 18 år vil der i Socialafdelingen være mulighed for at få råd og vejledning om handicappedes forhold, fx om beskæftigelse, boform, fritidstilbud, økonomiske tilskud samt almene trivselsmæssige spørgsmål.

Hensigten er, at rådgivningen munder ud i, at den unge trods funktionsnedsættelsen bliver ligestillet med andre unge. Men er der tale om en betydelig nedsat funktionsevne, vil der blive lavet en socialfaglig undersøgelse eller en beskrivelse af ens funktionsevne.

Rådgivningen er gratis.