Bofællesskaber

I Randers Kommune er der fire opgangsfællesskaber og seks mindre bosteder for handicappede beboere.

I de fire opgangsfællesskaber er der plads til henholdsvis 10, 13, 12 og 19 handicappede beboere. På de seks mindre bosteder er der plads til fire-otte personer. Alle uden døgndækning.

Det er Bostøtteteamet handicap, der står for hjælpen i bofællesskaberne, og de sørger således for at sikre den nødvendige service, omsorg, støtte og vejledning i dagligdagen.

Bostøtten sker med udgangspunkt i den enkelte beboers ressourcer og med respekt for det liv, personen ønsker at leve. Det er dog altid målet, at den handicappede beboer varetager så mange opgaver og funktioner som muligt i dagligdagen.

Bostøtten i et bofællesskab kan bestå af:

  • En personlig plan for beboeren med årlig opfølgning..
  • Økonomisk vejledning (hjælp til at administrere økonomi og afklare, hvad beboeren selv magter at varetage).
  • Hjemmedage (fx hjælp til praktiske gøremål, afslapning og samtale med en af medarbejderne fra Hjemmevejlederteamet)
  • Hjælp til hygiejne og rengøring.
  • Hjælp til personlig pleje.
  • Hjælp til mad og sundhed.
  • Hjælp til at strukturere arbejdslivet.
  • Hjælp til fritidsaktiviteter.
  • Hjælp til at tilrettelægge og gennemføre ferierejser eller ture.

Sådan søger man en plads i et bofællesskab

For at søge om en plads i et bofællesskab, skal man i første omgang tage kontakt til Socialafdelingen, Voksen i Randers Kommune. Herefter vil det blive vurderet, om betingelserne for at få en plads er opfyldt.