Bostedet Høvejen

Bostedet Høvejen er hjem for 39 beboere med fysiske- og/eller psykiske funktionsnedsættelser.

På Høvejen af halvdelen af beboerne unge mennesker, der understøttes i at opnå et selvstændigt voksenliv. Beboerne har i forskellig omfang brug for støtte til udvikling af deres fysiske eller mentale kompetencer og/eller deres relation til andre mennesker.

Bostedet Høvejen er inddelt i tre afdelinger med Ungegruppen Hus 1 og 2, Bofællesskabet Høvejen (Hus 3) og Boenhed A.

I Boenhed A er der 13 lejligheder, der er godkendt efter Almenboliglovens §105. I Boenhed A bor 13 unge og ældre beboere. Beboerne har i større udstrækning brug for støtte gennem døgnet og derfor er der også vågen nattevagt.

I Ungegruppen er der 19 lejligheder, hvoraf den ene er en aflastningslejlighed. Der er mulighed for at blive visiteret efter § 107, §108 og §105 til lejlighederne i Ungegruppen. Otte af lejlighederne i Ungegruppen ligger i Hus 2, hvor der er mulighed for kald/tilsyn sen aften og nat fra de andre afdelinger.

I Ungegruppen er der fokus på at understøtte beboerne i at opnå et selvstændigt voksenliv. Vi har fokus på at skabe et ungdomsmiljø, hvor fællesskab, mestring og livskvalitet er grundlæggende værdier.

I Bofællesskabet Høvejen (Hus 3) er der syv handicapvenlige rækkehuse, der er godkendt efter Almenboliglovens §105. Der bor syv beboere, der får bostøtte af medarbejderne på Høvejen. Beboerne klarer i en vis udstrækning almindelige dagligdags opgaver selvstændigt.

I Bofællesskabet Høvejen er der er ingen vågen nattevagt, der er dog mulighed for kald/tilsyn fra de andre afdelinger.

Der er primært tilknyttet pædagoger og sundhedsfagligt personale.

På Høvejen kan du få bostøtte efter Servicelovens § 85 og praktisk hjælp i lejligheden, hjælp til personlig pleje og hjælp til kost efter Servicelovens § 83.

Bostedet Høvejen er beliggende i Vorup i det Sydvestlige Randers. Fra Høvejen er der gode forbindelser med offentlig transport til Randers centrum.

Boenhed A

I Boenhed A er der 13 lejligheder på 2 værelser med eget tekøkken og badeværelse med vaskemaskine og tørretumbler. Fra lejligheden er der udgang til egen terrasse.

Ungegruppen

I Hus 1 er der 11 ét værelseslejligheder med eget bad og toilet. Fra lejlighederne i Hus 1 er der adgang til fælles stue og vaskefaciliteter.

I Hus 2 er der otte to værelseslejligheder med eget bad og toilet. Fra lejlighederne er der adgang til fælles køkken, stue og vaskefaciliteter.

Indgang til lejlighederne i Boenhed A, Ungegruppen Hus 1 sker via bostedets hovedindgang. Via en fordelingsgang kan du komme ned til lejlighederne i afdelingerne. Hus 2 har selvstændig indgang.

Bofællesskabet Høvejen (hus 3)

Bofællesskabet Høvejen består af syv handicapvenlige rækkehuse. De er indrettet med køkken, badeværelse, bryggers, soveværelse, stue, terrasse og en lille have. Rækkehusene ligger i umiddelbar tilknytning til resten af Bostedet Høvejen og har alle egen indgang.

Rundt om Høvejen er der store grønne fællesarealer.

Du har mulighed for at komme i aflastning hos os. Vi har en særlig aflastningslejlighed, som vi stiller til rådighed. Den er placeret i Ungegruppen Hus 1.

Aflastningsværelset har eget badeværelse og er desuden indrettet med seng, skrivebord, tv og tøjskab. Som udgangspunkt vaskes der ikke tøj i aflastningsperioden.

Det er ikke tilladt at ryge i aflastningslejligheden. Når du bor i aflastningslejligheden deltager du i hverdagen på lige fod med de andre beboere på Høvejen. Du skal kontakte din sagsbehandler i myndighed, hvis du har brug for at komme i aflastning. Det er en myndighedsafgørelse om du kan komme i betragtning til aflastningen.

På Bostedet Høvejen er der en række traditioner, som følger årets gang. Vi lægger vægt på at afholde julefrokost, nytårsfest, påskefrokost og sommerfest. Derudover har de enkelte enheder mulighed for i samarbejde med beboerne at planlægge ture og lave nye traditioner.

Vi opfordrer og støtter beboerne i selvstændigt at deltage i fritidsaktiviteter og ture ud af huset.

På Høvejen arbejder vi med demokrati og inddragelse og der er husmøder i de enkelte afdelinger hver måned. Derudover er der beboerrådsmøde hvert kvartal, hvor beboerrepræsentanter mødes med afdelingslederen.

På Botilbuddene i Center for Voksenhandicap er vores mission at understøtte din udvikling og mestring af eget liv. Ved mestring af eget liv forstår vi din evne til at medvirke til at skabe et liv, der er meningsfyldt for dig. Derfor har vi fokus på din livskvalitet. Livskvalitet er individuelt, skabes på dine præmisser og ud fra det, som giver mening for dig. Det betyder bl.a. at vi vil understøtte dig i at have et socialt og aktivt liv, understøtte og tilbyde muligheder hvor du kan indgå i fællesskaber, og sikre at du har et godt og trygt sted at bo, hvor den hjælp du modtager, er af højest mulige kvalitet.

Vi anser et handicap som noget der opstår i et samspil mellem biologisk udvikling og det omgivende samfund. Derfor vil vi møde dig ud fra en Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogisk tilgang (KRAP), hvor vores fokus vil være, at du får mulighed for at udvikle dig, så dit udviklingshandicap ikke bliver en hindring for at deltage i det omgivende miljø. Når det bliver svært og når det opleves utrygt vil vi sikre, at du har et trygt hjem, hvor du kan få støtte og omsorg i forhold til de behov, som du har.

Hos os vil du opleve, at vi arbejder målrettet med selv- og medbestemmelse. Udgangspunktet er, at du bestemmer i dit eget liv. Når det bliver svært kan du inddrage både os og dine pårørende.

De grundlæggende værdier, som vores tilbud er baseret på, er åbenhed, ordentlighed og respekt for forskellighed. Vi vil arbejde ud fra en grundlæggende tanke om, at du kan udvikle dig, hvilket betyder, at vi vil prioritere samarbejdet og dialogen med dig og dine pårørende. I samarbejdet med dig og dine pårørende kommer vi til at tage udgangspunkt i dine erfaringer, din livshistorie og dine egne ønsker og drømme for dit liv.

På hele handicapområdet i Randers Kommune arbejder vi ud fra ”Kodeks for det gode borger- og pårørendesamarbejde på handicapområdet i Randers”.

I hverdagen er det vigtigste pårørendesamarbejde samarbejdet med forældre og andre nære pårørende omkring den enkelte beboer. Vi ser de pårørende som en vigtig samarbejds- og sparringspartner, når det omhandler beboerens trivsel. Pårørende vil om muligt blive inddraget i væsentlige beslutninger, som eksempelvis beslutninger som omhandler beboerens hverdag, økonomi og lignende. I de fleste tilfælde vil pårørende ligeledes blive inddraget i, og deltage i, de årlige handleplansmøde med udgangspunkt i ”Mit liv – min plan”. På handleplansmøderne drøftes beboerens ønsker og behov. Formålet med mødet er at sætte mål for støtten, som beboeren modtager. Du kan se videoer og læse mere om konceptet for §141 handleplaner i Randers Kommune ”Mit liv – min plan” her.  

Pårørenderåd

På botilbudsområdet på voksenhandicapområdet er der et fælles pårørenderåd. Pårørenderådet er med til at sætte retningen for pårørendesamarbejdet i dialog med ledelsen på området. Ved henvendelser til pårørenderådet kan du kontakte formand for pårørenderådet Ole Bach Andersen på tlf.: 21 74 48 74 eller på e-mail: olebach1958@hotmail.com.

Bruger- pårørendeundersøgelse

Randers Kommune arbejder hele tiden på at udvikle og forbedre tilbuddene til de borgere, der har brug for hjælp. Derfor bliver der lavet bruger- og pårørendeundersøgelser hvert andet år.

Vi tilbyder fuld kostpakke på Høvejen. Kostprisen fastsættes fælles for hele Randers Kommune og justeres en gang om året.

Er du fraværende til tre eller flere sammenhængende hovedmåltider, kan du få kostrefusion, som modregnes din kostbetaling den efterfølgende måned.

Kostpolitik

Bostedet Høvejen har en kostpolitik om, at maden skal være varieret i forhold til årstiden. Vi bestræber os på, at der altid indgå salat, grønt og frugt i ét af måltiderne. Råvarerne skal i størst mulig udstrækning være økologiske og skal fortrinsvis være tilberedt fra bunden.
Der tilbydes en kostsammensætning målrettet den enkelte beboer. Det betyder eksempelvis, at der tilberedes diætmad til beboere, der har diabetes, allergi eller har brug for måltider med et bestemt antal kalorier osv..  

Ønsker til menu er altid velkomne i køkkenet og køkkenet gør noget ud af at markere traditioner og årstider i løbet af året gennem menuen og valget af råvarer. 

De daglige måltider

Der bliver serveret fem måltider i løbet af dagen – tre hovedmåltider og to mindre måltider. Medarbejdere og beboere hjælper hinanden med at servere maden, ligesom I hjælpes ad med oprydning og opvasken bagefter.

Fødselsdage

Fødselsdagsmiddage kan aftales med køkkenmedarbejderne. I forbindelse med din fødselsdag kan køkkenet tilberede et måltid efter dine ønsker, dog skal det være indenfor budgetrammen, samt muligt hvis det falder på en weekend.

Bostedet har en bus, som vi primært bruger, når du eller en af de andre beboere skal til en sundhedsydelse f.eks. læge eller tandlægebesøg. Vi bruger den også til aktiviteter.

Herudover er nærmeste busstoppested på fortovet ud for Høvejen, hvor der blandt andet kører bybusser ind til Randers Midtby.