Kriminalitet og misbrug

Her kan du læse, hvordan man håndterer unge handicappede, som begår kriminalitet eller kommet ud i et misbrug.

Domsanbragt og tilsyn

En person, der har en vidtgående psykisk funktionsnedsættelse og begår en kriminel handling, vil ikke blive idømt en almindelig fængselsstraf. I stedet vil personen få en af de domme, som kort er beskrevet herunder. Hvilken dom personen får afhænger naturligvis af hvilken kriminel handling, der er begået.

Dom om anbringelse på en sikret afdeling

Her vil personen blive anbragt på en sikret afdeling på Kofoedsminde. Kofoedsminde er særligt indrettet til at modtage psykisk handicappede, der har begået alvorlig kriminalitet.

Dom om anbringelse på et bosted

Her vil personen blive anbragt på et bosted, der er særligt indrettet til også at modtage dømte. For eksempel Gården eller Sødisbakke.

I nogle tilfælde kan der i dommen være en betingelse, som giver Randers Kommune mulighed for rent administrativt at ændre dommen til anbringelse på en sikret afdeling.

Dom om tilsyn

Her kan personen blive boende i sin egen bolig, men skal til gengæld have jævnlig kontakt med en tilsynsførende. Kontakten kan foregå i hjemmet eller andre steder.

Formålet med tilsynet er at sikre, at vilkårene i dommen bliver overholdt. Og samtidig vil den tilsynsførende tilbyde hjælp til at løse personlige problemer. Det er dog frivilligt, om man ønsker at modtage den hjælp.

I nogle tilfælde kan der i dommen være en betingelse, som giver Randers Kommune mulighed for rent administrativt at ændre dommen til anbringelse på et bosted.

Misbrug

Hvis man har et alkohol- eller stofmisbrug, kan man få hjælp af Rusmiddelcenter Randers.

Her kan man henvende sig både, hvis man gerne vil i behandling, hvis man vil vide mere om de forskellige former for behandling eller om spørgsmål vedrørende alkohol- og stofmisbrug.

Det er muligt at henvende sig anonymt til Rusmiddelcentret. Man kan altså få rådgivning uden, at det bliver registreret nogle steder. Hjælpen bygger på frivillighed og ens egen motivation for behandling.