Video-info om den visuelle handleplan

Herunder kan du se film, der giver et billede af, hvad den visuelle handleplan går ud på, og hvordan den er udviklet

Nedenfor: Erfaringer fra brug af den visuelle handleplan på Høvejen

Nedenfor: Beskrivelse af den visuelle handleplan og forberedelse til det aktuelle handleplansmøde

Nedenfor: I samarbejde med 3 borgere med handicap, er der udviklet en visuel handleplan til brug ved handleplansmøder med sagsbehandler i Randers Kommune

Nedenfor: "How to do" inspirationsvideo om gennemførelse af handleplansmøde med brug af den visuelle handleplan