Dine muligheder

Der er mange hjælpemidler, som kan lette din daglige tilværelse og gøre det muligt selv at være mere aktiv i hverdagen.

Hjælpemidler er produkter, som afhjælper en nedsat funktionsevne og letter den daglige tilværelse. Når kommunen behandler din ansøgning om et hjælpemiddel, ser vi blandt andet på varighedsprincippet. Det betyder, at de helbredsmæssige forhold ikke bliver bedre indenfor en overskuelig fremtid. Det betyder også, at der i lang tid fremover skal være behov for hjælpemidlet for at afhjælpe følgerne af den nedsatte funktionsevne.

Kommunen skelner overordnet mellem:

Alle henvendelser og ansøgninger om hjælpemidler bliver registreret i Visitationsenhedens elektroniske journalsystemer (efter Persondataloven). Kommunen bruger oplysningerne til at behandle sagen (Offentligheds- og forvaltningsloven, herunder reglerne om aktindsigt).