Forbrugsgoder

Forbrugsgoder er produkter, som forhandles bredt. For at få bevilget et forbrugsgode, skal det være en væsentlig lettelse af din dagligdag, og din lidelse skal være varig.

Der ydes ikke hjælp efter Servicelovens §113 til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo. Det kan være almindelige stole, borde, senge, telefoner, Tv-apparater, videomaskiner, båndoptagere, vaskemaskiner, computere m.v.

Der kan ydes hjælp til et forbrugsgode, når det overstiger 500 kr.

Et forbrugsgode vil i langt de fleste tilfælde blive din ejendom, og derved vil ansvaret for vedligeholdelse, reparation og udskiftning overgå til dig. Du kan få nærmere oplysning om mulighed for udskiftning og reparation ved at kontakte hjælpemiddelvisitatorerne i Visitationsenheden.

Afgørelse og bevilling

Afgørelsen træffes på baggrund af en samlet vurdering af din situation. I nogle tilfælde kræves der lægeoplysninger, for at en ansøgning kan vurderes. Du kan forvente at få et hjemmebesøg af den, der behandler din ansøgning. På hjemmebesøget får du mulighed for at uddybe din ansøgning.

Hvis du får bevilget et forbrugsgode, vil det typisk svare til halvdelen af et standardprodukt. Resten skal du selv betale. Du skal sædvanligvis selv indkøbe forbrugsgodet. Du kan herefter henvende dig på Hjælpemiddelhuset Kronjylland med din bevilling og originalfakturaen, hvorefter du vil få det bevilgede beløb indsat på din NemKonto.

Får du bevilget et forbrugsgode er bevillingen gældende i 3 måneder.

Hvis du vil søge om et forbrugsgode, skal du henvende dig til hjælpemiddelvisitatorerne i Visitationsenheden.

Iht. persondataloven gøres der opmærksom på, at enhver henvendelse til Visitationsenheden i forbindelse med ansøgning om hjælp eller hjælpemidler registreres elektronisk i Visitationsenhedens journalsystem. Oplysningerne indgår herefter i sagen og er omfattet af offentligheds- og forvaltningsloven, herunder reglerne om aktindsigt.