Hjælp til synsvanskeligheder når du bliver voksen

Når du fylder 18 år, er der en række forhold omkring synshjælpemidler, som ophører eller ændres.

Når du fylder 18 år, afslutter din synskonsulent din sag på børne-/ungeområdet med et opdateret synskort med de seneste synsmæssige oplysninger. Synskortet udleveres til dig.

Du får en ny sagsbehandler og vil ofte have mere end én sagsbehandler.

Derudover er nye regler, der kun gælder for dig og ikke dine forældre.

Involvering af dine forældre

Når du fylder 18 år, involverer kommunen ikke længere automatisk forældrene i sagen. Hvis du ønsker, at dine forældre fortsat skal involveres, skal du give dem en skriftlig fuldmagt til det.

Dine forældre får ikke længere økonomisk støtte og hjælp til dine synshjælpemidler.

Tilskud

Lovgivningen på voksenområdet giver som udgangspunkt ikke samme mulighed for bevilling af tilskud til afstandsbriller og solbriller, som du havde som barn registreret i Synregistret, medmindre der er tale specialprodukter eller ekstreme styrker.

Søg evt. vejledning hos din optiker eller Synssamarbejde Midt.

Det skal du selv sørge for

Din synskonsulent laver ikke længere opsøgende arbejde. Du skal derfor selv stå for kontakten til synsteamet, når du har brug for synsfaglig udredning og vejledning.

Husk:

  • Det er en god ide at få en tid ved øjenlægen, hvis du eller dine nærmeste oplever, at dit syn har ændret sig.
  • Du bør komme regelmæssigt til optiker for at sikre, at du har den rigtige styrke i din brille.
  • Det kan være, du har brug for en solbrille.
  • Det er vigtigt med gode kontraster i dine omgivelser og god daglig belysning, som skal lyse på det, du har brug for at se.

Ændringer i dit syn

Synsmæssigt skal du og dine nærmeste være særligt opmærksomme:

  • hvis du begynder at søge mere mod lyskilder, end du plejer.
  • hvis du begynder at gå ind i ting eller overser niveauforskelle som f.eks. overgange fra græs til fortov.
  • hvis du har svært ved at overskue din mad på tallerken.
  • hvis du har svært ved at genkende personer, som du har kendt længe.

Vanskeligheder

Når du har nedsat syn, kan det være svært at flytte bolig, omgivelser eller blot ommøblere i hjemmet. Det kan også være udmattende at skifte til en ny skole eller uddannelse eller få en ny omsorgsperson.

Hvis du er i tvivl om, dine vanskeligheder skyldes dit nedsatte syn, så er du altid velkommen til at kontakte Synssamarbejde Midt.