Hjælpemidler og hjælp til ferien

Ved midlertidigt ophold i en anden kommune skal hjemkommunen sørge for at stille de nødvendige hjælpemidler til rådighed.

Dog gælder den kommunale forpligtigelse kun for de hjælpemidler, som ikke umiddelbart kan transporteres med den for pågældende valgte og sædvanlige befordringsmiddel. 

Undtaget fra ovennævnte er:

  • Hjælpemidler/arbejdsredskaber der primært er nødvendige af hensyn til plejepersonalet i den midlertidige opholdskommune - fx. lift, sen, bade-bækkenstol osv.
  • Hjælpemidler der er nødvendige som følge af et pludseligt opstået behov.

Disse skal stilles til rådighed af den midlertidige opholdskommune.

Hvis du ikke er bevilget hjælpemidlet i forvejen

Det er ikke muligt at låne et hjælpemiddel i forbindelse med ferie, hvis man ikke i forvejen er berettiget til det pågældende hjælpemiddel til hverdag.

Skal du på ferie, og i den forbindelse har behov for et hjælpemiddel skal du selv stå for at anskaffe dig det. Det er muligt at leje eller købe hjælpemidler ved private aktører. Man kan finde udlejningssteder via Google. Derudover er der mange turistattraktioner, som stiller f.eks. kørestole til rådighed under besøget. Det vil være en god ide at kontakte turistattraktionen, da man af og til skal reservere udlånshjælpemidler.