Hjælpemidler til skrive- og talevanskeligheder

Hvis du har svært ved at kommunikere på grund af skrive- eller talevanskeligheder, kan du få kommunikationshjælpemidler.

Hvis du har varige kommunikations-vanskeligheder, f.eks. i form af væsentligt nedsat tale- eller skrivefunktion eller generelt har svært ved at kommunikere med andre – mundtligt eller skriftligt - kan du kontakte Visitationsenheden på tlf. 89 15 25 50. Her vil vi kunne vurdere dit behov for forskellige kommunikationshjælpemidler.

Disse kaldes ofte også for hjælpemidler til ASK (Alternativ og Supplerende Kommunikation) eller IKT (Informations- og Kommunikations Teknologi).

Hjælpemidlerne kan fx være:

  • Bogstavtavler eller kommunikationsbøger
  • Talemaskiner (fx Allora II, Lightwriter)
  • Særlige kommunikationsprogrammer/apps herunder syntetisk tale og ordforslagsprogrammer (fx Predictable, Avaz)
  • Særligt betjeningsudstyr til computere som fx alternative mus, skærmtastaturer, scanningsprogrammer og øjenstyringsudstyr
  • Programmer til læse- og skrivestøtte, herunder programmer til talegenkendelse (fx CD-Ord, ViTre).

For at lette behandlingen af ovenstående ansøgning skal du også udfylde et spørgeskema.

Bevilling

Hvis Visitationen vurderer ansøgningen positivt, vil du få tilsendt downloadlink med instruktion/vejledning, samt licensnøgler til din angivne mailadresse. I nogle tilfælde vil du få tilsendt programmet på CD/DVD.

Du kan typisk få hjælp et sted, hvor du er blevet udredt for ordblindhed og undervist i programpakken. Du er også velkommen til at henvende dig direkte til Visitationen, der kan hjælpe dig videre. De enkelte firmaer leverer også telefonisk hjælp eller fjernsupport.

De kompenserende hjælpemidler til ordblinde vil typisk være programpakken CD-Ord eller programpakken ViTre.

Mobiltelefoner/Smartphones, skannere og hovedtelefoner betragtes som almindelige forbrugsgoder, der indgår i sædvanligt indbo og kan derfor ikke normalt bevilges.

I særlige tilfælde kan der bevilges hovedtelefoner m/mikrofon til talegenkendelses-programmer og mobile skannere.

Hjælpemidler til uddannelse eller arbejde

Hvis programmerne til læse/skrivestøtte skal anvendes udenfor hjemmet, vil bevilling af programmerne falde ind under anden lovgivning. Det vil typisk være arbejdsmarkedslovgivningen eller uddannelseslovgivningen.

Er det ikke tilstrækkelig belyst, at det ansøgte hjælpemiddel i væsentlig grad kompenserer for læse /skrive-vanskelighederne, vil Visitationen kunne give dig yderligere råd og vejledning, fx ved at etablere kontakt til voksenundervisningssted eller oplyse dig om klagemuligheder m.m.