Til dig med tinnitus

Vi tilbyder rådgivning, vejledning og online holdundervisning til voksne med tinnitus.

Før du kan deltage i et forløb, skal du være 18 år eller derover og færdigbehandlet ved egen ørelæge eller på en audiologisk klinik.

Formålet med tilbuddet er at give dig de redskaber så du bedre kan håndter din egen situation.  Ved at arbejde med disse redskaber kan din følelsesmæssige og kropslige reaktion påvirkes og ændres, således at tinnitus, lydoverfølsomhed eller Morbus Menière begrænser dig mindre i din hverdag.

Personer med tinnitus kan opleve vedvarende eller pulserende lyde såsom susen, ringen, brummen, fløjten mv. Tinnitus er en betegnelse for lyd, som kun kan høres af personen selv.

Tinnitus er for mange en accepteret del af hverdagen, men for andre kan det være så generende, at det påvirker deres livskvalitet.

Hyperakusis/lydfølsomhed betegner en nedsat tolerance for lyd, hvor almindelige dagligdagslyde kan opleves som voldsomme og ubehagelige.

For at deltage i vores online undervisning modtager du et link i din e-Boks eller mailboks. Dette klikker du blot på for at deltage.

18. juni 2021 kl. 9.00-11.30

13. august 2021 kl. 9.00-11.30

17. september 2021 kl. 9.00-11.30

15. oktober 2021 kl. 9.00-11.30

19. november 2021 kl. 9.00-11.30

 

Vigtigt:

For at kunne deltage i online undervisningen og/eller individuel samtale, skal vi have modtaget et journalnotat om din tinnitus/lydfølsomhed samt et udskrift af din nyeste høreprøve fra din ørelæge eller audiologisk klinik.

Dette skal være i hænde senest 3 uger før undervisningen forgår.

Hvis det er nemmere, kan du selv sende det udleverede journalnotat samt høreprøve fra ørelæge/audiologisk klinik til os via e-Boks.