Børn med synsvanskeligheder

Børn med synsvanskeligheder kan blive henvist til Synssamarbejde Midt, hvis de har brug for specialiseret hjælp.

Synssamarbejde Midt henvender sig til:

  • børn og unge som er med i synsregisteret med en varig nedsat synsfunktion, hvor synsevnen er 6/18 (0,33) eller mindre end normalt syn (= 1,0).
  • børn og unge med et meget indsnævret synsfelt (20 grader eller mindre).
  • børn og unge med en hjernebetinget synsnedsættelse.

Hvis der er tvivl, om barnet eller den unge er i vores målgruppe, så er det vigtigt, at I henvender jer til en øjenlæge, så synsevnen kan blive vurderet, inden der tages kontakt til Synssamarbejde Midt.

Hvis øjenlægen tilmelder barnet eller den unge til Synsregisteret, så henvises der også til Synssamarbejde Midt, og vi yder synskonsulentbistand efter behov og aftale med forældrene.

Hvem kan henvende sig?

  • Børn og unge med varigt nedsat syn, og som er blevet tilset af en øjenlæge, og vurderet til at være i vores målgruppe.
  • Forældre eller andre pårørende til svagtseende børn og unge.
  • Tværfaglige samarbejdspartnere omkring svagtseende børn og unge.

Når børn med nedsat syn bliver voksne

Når du fylder 18 år er der en række forhold, som ophører eller ændres. F.eks:

  • Kommunen involverer ikke længere automatisk dine forældre i din sag. Hvis du ønsker at de skal involveres, skal du give dem en skriftlig fuldmagt til det.
  • Du får en ny sagsbehandler og vil ofte have mere end én sagsbehandler.
  • Dine forældre får ikke længere økonomisk støtte og hjælp.
  • Der er nye regler, der kun gælder for dig, og ikke dine forældre.

Alle henvendelser og ansøgninger skal rettes til Synssamarbejde Midt.

Pjecer

Når du har et barn med synsvanskeligheder

Børn med nedsat syn bliver også voksne