Briller, kontaktlinser og øjenproteser

Ved varige medicinsk-optiske øjenlidelser kan der være mulighed for at få støtte til briller, kontaktlinser og øjenproteser.

Hvis du mener, at du er berettiget til støtte til briller, kontaktlinser eller øjenproteser, skal du tage kontakt til din optiker/leverandør. Når det drejer sig om personlige synshjælpemidler som briller, kontaktlinser og øjenproteser har du frit leverandørvalg. Det vil sige, at du selv vælger din optiker/leverandør.

Din optiker/leverandør kender lovgivningen på området og ved, hvornår der kan søges om tilskud.

Leverandøren udfylder og sender din ansøgning med relevante oplysninger til Synssamarbejde Midt, som vurderer den og sender sin indstilling til din kommune. Hvis du er berettiget til det ansøgte, vil du få tilsendt en bevilling.

Til optikere og samarbejdspartnere

Randers Kommune har besluttet at lave en godkendelsesordning for levering af svagsynsoptik samt optik til personer med medicinsk-optisk definerede varige øjenlidelser.

Godkendelsesordningerne løber fra 01.10.2018 til 30.09.2021

I hver godkendelsesordning er der fastsat en række vilkår og krav, herunder priser. Muligheden for at blive godkendt som leverandør er åben for enhver, der påtager sig at levere i overensstemmelse med de fastsatte vilkår og krav. Godkendelsen er foreløbig og gælder indtil videre, forudsat at leverandøren lever op til de fastsatte vilkår og krav.

For at blive godkendt som leverandør, skal man sende en mail til syn@randers.dk med oplysning om virksomhedens navn, adresse, CVR-nr., tlf.nr. og primær kontaktperson. Evt. spørgsmål sendes også på denne mailadresse.

Alle henvendelser og ansøgninger skal rettes til Synssamarbejde Midt 

Om Godkendelsesordninger for andre kommuner end Randers, kontakt relevante kommune.

Ansøgningsskemaet herunder kan benyttes til borgere fra Randers, Favrskov, Syddjurs og Norddjurs kommuner.

Ansøgningsskema - SKAL udfyldes af optiker

Rapportskema - SKAL udfyldes af optiker

Øjenproteser

Ved første henvendelse sendes der ansøgning fra protesemager til Synssamarbejde Midt. Når du har fået bevilget én gang, skal du efterfølgende blot ringe til os og bede om en genbevilling. Acryl- og orbitaproteser har en levetid på ca. 5 år (ofte længere), siliconeproteser ca. 1 år og glasproteser ca. 2 år.

Briller

Der kan søges om brilletilskud til børn under 16 år gennem sygesikringen. Henvendelse skal ske til Borgerservice i din kommune.

Pensionister med helbredstillæg kan søge om tilskud til briller.