IT for blinde og svagsynede

Du kan få IT-undervisning og IT-hjælpemidler, som kan støtte eller erstatte læse- og skrivefunktioner.

Giver dit nedsatte syn eller blindhed dig problemer med at betjene computer, smartphone, tablet eller andet elektronisk udstyr, kan Synssamarbejde Midt rådgive/undervise dig i brugen heraf eller vejlede dig i alternativer.

Du har mulighed for at søge om særlige informationsteknologiske hjælpemidler, som kan erstatte eller støtte læse- og skrivefunktioner, f.eks. en computer med forstørrelsesprogrammer, skærmoplæsningsprogrammer eller tastaturer med ekstra stor skrift.

Ansøgning

Hvis du vil ansøge om synsrådgivning og synshjælpemidler, skal du enten ringe til eller møde op hos Synssamarbejde Midt.

Vi tager udgangspunkt i oplysninger fra din øjenlæge og optiker, når vi behandler din ansøgning. Derfor er det vigtigt, at du for nylig har været ved øjenlæge og optiker. Er øjenlægens oplysninger ældre end seks måneder, skal der nye til.

Du skal ikke selv medbringe oplysningerne fra øjenlægen og optikeren. Med din tilladelse anmoder Synssamarbejde Midt om dine synsoplysninger elektronisk.

Når vi har modtaget dine synsoplysninger, vurderer en faglig koordinator, om du er målgruppen til at modtage synsrådgivning og synshjælpemidler. Hvis du er i målgruppen, bliver du kontaktet af en synskonsulent, så I kan få en snak om, hvad vi kan hjælpe dig med. Hvis du ikke er i målgruppen, vil du få et afslag og evt. lidt vejledning.