IT for svagtseende og blinde

Du kan få IT-undervisning og IT-hjælpemidler, som kan støtte eller erstatte læse- og skrivefunktioner.

Giver dit nedsatte syn eller blindhed dig problemer med at betjene computer, smartphone, tablet eller andet elektronisk udstyr, kan Synssamarbejde Midt rådgive/undervise dig i brugen heraf eller vejlede dig i alternativer.

Du har mulighed for at søge om særlige informationsteknologiske hjælpemidler, som kan erstatte eller støtte læse- og skrivefunktioner, f.eks. en computer med forstørrelsesprogrammer, skærmoplæsningsprogrammer eller tastaturer med ekstra stor skrift.

Alle henvendelser og ansøgninger skal rettes til Synssamarbejde Midt.