Om synshjælpemidler + Kvalitetsstandarder for Synssamarbejde Midt

Der er mange forskellige hjælpemidler, som kan hjælp blinde og svagtseende personer. Visse krav skal dog være opfyldt, for at du kan få et hjælpemiddel.

For at et synshjælpemiddel kan bevilges, skal det i væsentlig grad afhjælpe de varige følger af det nedsatte syn, give en væsentlig lettelse i dagligdagen eller være nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Som blind eller svagsynet har du mulighed for at søge om:

  • briller, kontaktlinser, brillebåren specialoptik og øjenproteser
  • anden svagsynsoptik
  • optikunderstøttende hjælpemidler
  • øvrige synshjælpemidler
  • undervisning, rådgivning og vejledning
  • IT - Teknologiske kommunikationshjælpemidler

Svagsynsoptik er primært optik med forstørrende virkning som lupper, lupbriller, kikkerter og kikkertbriller. Behov for svagsynsoptik opstår i almindelighed ved synsstyrker på 6/18 (0,3) eller derunder eller ved større synsfeltsudfald.

For brugere af svagsynsoptik kan det være nødvendigt med optikunderstøttende hjælpemidler som f.eks. særlig belysning eller skråplade.

Af øvrige synshjælpemidler kan der være tale om hjælpemidler til afhjælpning af problemer med at lave mad, se hvad klokken er, afspilning af lydbøger eller afmærkning af husholdningsmaskiner.

Såfremt det ikke er muligt at opnå et læsesyn med specialoptik kan et læseapparat/CCTV være en mulig løsning.

For at kunne vurdere, hvilke muligheder der er for at yde hjælp efter lovgivningen, tager vi udgangspunkt i oplysninger fra øjenlæge og optiker. Det er derfor ofte nødvendigt, at du har været ved øjenlæge og optiker, inden vi kan behandle din ansøgning. Hvis du er i tvivl, om du bør søge øjenlæge eller optiker, kan du rette henvendelse hertil.

Alle henvendelser og ansøgninger skal rettes til Synssamarbejde Midt.

Kvalitetsstandarder for Synssamarbejde Midt

Kvalitetsstandarder på syns- og høreområdet er serviceinformation til borgerne om hvilken hjælp, de kan forvente.