Undervisning og rådgivning

I forbindelse med bevilling af svagsynsoptik og synshjælpemidler vil du modtage fornøden instruktion i brugen heraf.

Ved behov vil du kunne tilbydes kompenserende instruktion i forhold til brug af hjælpemidlerne. Derudover vil du efter behov kunne tilbydes rådgivning, vejledning og specialundervisning i forhold til blandt andet:

  • Daglige færdigheder som eksempelvis madlavning, måltidsteknik og personlig hygiejne
  • Ledsageteknik (for dig, pårørende og evt. plejepersonale)
  • Undervisning i at orientere sig og i at færdes sikkert
  • Særlige belysningsbehov

Synskonsulenterne kan i forløbet give information om øjensygdommen og dens konsekvenser, hjælp til bearbejdning af synstabet samt rådgivning af pårørende og evt. plejepersonale. Ligeledes henvises i forløbet til andre instanser som f.eks. Dansk Blindesamfund og lydbogsbibliotek.

Alle henvendelser og ansøgninger skal rettes til Synssamarbejde Midt.

Folder om synshjælpemidler og rådgivning

Link til Dansk Blindesamfund

Link til Øjenforeningen