Bliv leverandør

Ønsker du at blive godkendt som leverandør af personlig pleje, praktisk hjælp eller madservice, kan du her finde kontrakter og ansøgningsskemaer m.m.

Du kan ansøge om at blive godkendt som privat leverandør ved at sende en ansøgning til Visitationen på visitation@randers.dk.

Du skal kortfattet beskrive, hvilke overvejelser virksomheden har gjort sig om at virke som fritvalgsleverandør, og hvilke faglige forudsætninger virksomheden kan trække på.

Derudover skal du vedlægge en udfyldt fritvalgsblanket og dokumentation for, at virksomheden opfylder kravene til forsikring og sikkerhedsstillelse. Fritvalgsblanketten kan du udfylde på virk.dk.

Senere i godkendelsesprocessen skal virksomheden skrive under på en databehandleraftale og præsentere en pjece, der kan udleveres til de borgere, der skal vælge leverandør.

Kontrakt- og informationsmateriale

Godkendte leverandører

Leverandører

Kontraktmateriale

Personlig pleje og praktisk hjælp

Madservice

Informationsmateriale

Regulering af timepriser

Bodsbestemmelser