Bevilling af hjælpemidler

Bevilling af hjælpemidler sker af terapeuter på plejecentrene og Visitationen.

Billede af hjælpemidler

Terapeut på plejecenter: Terapeut.

Visitationen: tlf. 8915 2550:

Efter endt sygehusbehandling m.v.: Behandlingsstedet skal sørge for de ting, der er midlertidig behov for. Udlånsvarighed normalt op til 3 måneder.  

Arbejdsrelateret: Kontakt Jobcentret.

Synshjælpemidler: tlf. 8915 8680: Synssamarbejde MIDT

Hørehjælpemidler: tlf. 8915 8680: Hørecenter MIDT

Nøgler/nøglebokse (opsæt/nedtag): Kontakt leder på center

Batteri til CLIQ-nøgle udskiftes:

Batteri til høreapparat: Bestil/find udleveringssteder.

Andre telefonnumre: hjælp om natten, madservice m.v. og plejehjemsoversigten.