Nødkald

Nødkald fra Hjælpemiddelhuset kan kobles sammen med trædemåtte, kindkontakt m.v. Visse plejecentre har eget nødkalds-system.

Billede af nødkaldsapparat

Nye halssnore/urremme til nødkald fås ved plejen og Hjælpemiddelhuset.

Virker nødkaldet ikke?

 • Er strømstikket tilsluttet stikkontakten? Og er der tændt for stikkontakten?
 • Nødkaldet kan blive "rundtosset", hvis der trykkes for mange gange efter hinanden. Nulstil kaldet: Fjern bagbeklædning og sluk for nødkaldet på on/off-knappen, så der står 0. Vent 1-2 minutter: tænd på on/off-knappen, så den står på 1. Vent 1 minut og foretag et prøveopkald.
 • Nødkald skal tjekkes jævnligt af plejen, således at det vides, at nødkaldet virker.
 • Plejens telefon skal genstartes mindst en gang om ugen.

Ændre højttalerstyrke på nødkald

 • Tryk på den grønne knap og hold den nede.
 • Tryk dernæst på den grå og den røde knap: hold dem nede til der høres en stigende lyd. Slip knapperne.
 • Nødkaldet er nu i programmeringsmode: lyset skifter mellem lysdioderne.
 • Tryk den grå knap ind og hold den nede til der høres et bip. Slip knappen.
 • Bippene svarer til den højttalervolumen, der er valgt. Du kan vælge mellem 1-8 bip:
  • Tryk på den røde knap for højere lyd
  • Tryk på den grå knap for lavere lyd
 • Hver gang, der trykkes på knapperne, afgiver nødkaldet bip, der signalerer lydstyrken.
 • Når en passende styrke er fundet, tryk på den grønne knap: gem indstillingen.
 • Tryk til slut på den grønne knap igen: gå ud af programmeringsmode.