Reparation og rengøring af hjælpemidler

Hjælpemiddelhuset reparerer udlånshjælpemidler, men ikke dæk og slanger eller syns- og hørehjælpemidler.

Randers Kommune yder hjælp til nødvendig reparation af bevilgede hjælpemidler, se dog reglerne for dæk og slanger til kørestole.

Værkstedet har åbent hver tirsdag kl. 12-15, hvor du uden tidsbestilling kan få lavet småreparationer, men ikke udskiftning af dæk eller slanger.

Bestil reparation

Kontakt enten:

Uden for Hjælpemiddelhusets åbningstid:

  • Ved funktionssvigt på et nødvendigt teknisk hjælpemiddel uden for Hjælpemiddelhusets åbningstid, kontakt det lokale center for udlevering fra nøddepot m.v., evt. tilkald af montør. Ved alle akutte tilkald af montør skal Hjælpemiddelhuset orienteres den følgende hverdag for dækning af udgiften.

Udskiftning eller tilpasning af hjælpemidler

Det kræver kontakt til Visitationen eller terapeut på center og evt. en ny bevilling.

Vedligeholdelse

Du er selv ansvarlig for at vedligeholde og rengøre det udlånte hjælpemiddel, og eventuelle udgifter i forbindelse med dette, påhviler dig, dog gælder der særlige regler for dæk og slanger.

Rengøring ved Hjælpemiddelhuset - egenbetaling

Hjælpemidlet skal være bevilget af Randers Kommune. Kontakt Hjælpemiddelhuset:

  • Rengøring/vask af hjælpemiddel koster 300 kr. pr. enhed - egenbetaling.  Varighed normalt 1 døgn.