Andre tilbud

Her kan du læse om en række forskellige tilbud til psykisk sårbare borgere i Randers Kommune.

Forskning viser, at det har stor værdi at inddrage mennesker, som selv har oplevet psykisk sårbarhed, i de kommunale og regionale indsatser for mennesker med psykiske lidelser.

Der er to modeller for ligestillet støtte; en mentormodel og en uddannelsesmodel. Læs mere i vores pjece om ligestillet støtte.

Tilbuddet er todelt, således at der først tilbydes et motivationsforløb og dernæst et kursusforløb i jobrettet rehabilitering.

I første omgang tilbydes et motivationsforløb, hvor der arbejdes med personlige muligheder og barrierer for at starte i job eller uddannelse. Forløbet varetages af fagprofessionelle medarbejdere fra psykiatriområdet.

Jobrettet rehabilitering er et kursusforløb på Center for rehabilitering, som kan være endnu et skridt på vejen til job eller uddannelse. Det første forløb er ikke en forudsætning for at starte på andet forløb.

Pjece om jobrettet rehabilitering

Randers Kommune har, som alle kommuner i Danmark, en lovmæssig forpligtigelse til at tilbyde gratis hjælp til mennesker, der har problemer med alkohol og andre rusmidler.

Alkohol behandlingen er for personer over 18 år, mens stofbehandlingen også behandler unge under 18 år.

Læs mere om Rusmiddelcentret her.

Voksne, der ikke har mulighed for at komme til almindelig tandpleje på grund af psykiske eller fysiske handicap, kan i stedet blive henvist til specialtandplejen.

Man kan blive henvist til specialtandplejen af fx sin tandlæge eller læge. Som udgangspunkt vil man blive henvist til den kommunale specialtandpleje:

Tandplejen Thors Bakke
Biografgade 3 
8900 Randers C
Telefon: 8915 8700
tandplejen@randers.dk

Børsterne er et mobilt tilbud om gratis basal tandbehandling til socialt udsatte over 25 år.

Børsterne drives ved hjælp af frivillig arbejdskraft af tandlæger, klinikassistenter og tandplejere i Randers.

Læs mere om Børsterne her

Hvis du ikke benytter et af Socialafdelingens tilbud, men har en lettere psykisk lidelse, er der mulighed for støtte ved henvendelse til Visitationsafdelingen.

Læs mere om Visitationsafdelingen og find dens kontaktoplysninger her.

Recovery handler om, at man kan komme sig helt eller delvist fra psykisk sygdom. Recovery handler om at skabe en meningsfyldt og tilfredsstillende tilværelse på egne betingelser og præmisser. Formålet med Recoveryskolen at tilbyde undervisning som understøtter denne proces

I efteråret 2018 udbydes en række kurser, og løbende bliver udbuddet større og større. Har du en god idé til et bestemt kursus, så giv os endelig besked.

Kurserne er åbne for alle, der interesserer sig for recovery. Det kan være recovery som den personlige rejse og/eller som fagligt og teoretisk fænomen. Vi henvender os både til borgere med og uden psykisk sårbarhed, til fagprofessionelle og til pårørende/ netværk. Vi tror på værdien af at bringe alle disse forskellige perspektiver i spil.

Al undervisning i Recoveryskolen bliver udviklet og afholdt af mindst to undervisere – én med erfaringskompetence (peer-underviser) og en fagprofessionel underviser. De to indgår med ligeværdigt ansvar for undervisningen. Målet er at lave undervisning, der er relevant og vedkommende for alle. I Recoveryskolen ligestilles den professionelle viden og de levede erfaringer. På den måde skabes der rum for ligeværdig erfaringsudveksling og gensidig læring.

Deltagelse i undervisningen er gratis.