Netværksfamilie/-ven

Ensomme psykisk sårbare borgere i Randers Kommune har mulighed for at få kontakt til en frivillig netværksfamilie/-ven.

Er du psykisk sårbar og ensom, har du mulighed for at få kontakt til en netværksfamilie/-ven. Besøgene finder almindeligvis sted i netværksfamiliens/-vennens hjem 1-2 gange om måneden af et par timers varighed.

En netværksfamilie/-ven er frivillig og kan være en typisk kernefamilie, et par eller en enlig. Det er altså ikke professionelle fagfolk, men frivillige, der har interesse i at være med til at gøre en forskel. Tilbuddet er et supplement til de øvrige socialpsykiatriske tilbud, som Randers Kommune tilbyder til psykisk sårbare borgere.

Hvem kan få en netværksfamilie/-ven?

Er du over 18 år, ensom og psykisk sårbar, har du muligheden for at få kontakt til en netværksfamilie/-ven.

Hvad kræver det at få kontakt til en netværksfamilie/-ven?

  • Det kan kræve mod og overvindelse at møde mennesker, du ikke kender.
  • Du skal turde indgå i nye relationer.
  • Du skal være indstillet på åbent at fortælle om dig selv og dine udfordringer.

Hvad kan du få ud af en kontakt til en netværksfamilie/-ven?

  • Du kan blive beriget af at lære en familie/et andet menneske at kende.
  • Det kan være med til at bryde ensomheden.
  • Det giver et frirum fra handleplaner og mål.
  • Det giver mulighed for fælles oplevelser.
  • Det skaber medmenneskelige og ligeværdige relationer.
  • Det kan styrke selvtilliden og selvværdet.

Netværksfamilien/-vennen har tavshedspligt om de fortrolige oplysninger, som du evt. fortæller. Tavshedspligten fortsætter, selvom kontakten evt. skulle ophøre.

Kontakt

Har du lyst til at vide mere om muligheden for at få kontakt til en frivillig netværksfamilie/-ven så kontakt Randers Kommunes koordinatorer for netværksfamilier/-venner.

Susanne Rugi Ankerstjerne
Tlf.: 5197 9857

E-mail: susanne.rugi.ankerstjerne@randers.dk

Birthe Sørensen
Tlf.: 4027 5882

E-mail: Birthe.Sorensen4@randers.dk

Vil du være frivillig netværksfamilie/-ven?

Vil du/I gerne gøre en forskel for en ensom psykisk sårbar person - så bliv frivillig netværksfamilie/-ven.

Se hvordan du bliver frivillig netværksfamilie/-ven.