Klagevejledning

Hvis du ikke er tilfreds med de afgørelser, kommunen træffer om din støtte, har du mulighed for at klage.

Hvordan du kan klage afhænger af, hvilke område din afgørelse vedrører, men alle afgørelser skal indeholde vejledning om, hvordan du klager over lige præcis den afgørelse du har modtaget. Nogle ganske få afgørelser kan slet ikke påklages til andre administrative instanser, men kan kun behandles internt i kommunen.

Normalt gælder en afgørelse fra det tidspunkt, der står i den, selv om du klager, for udgangspunktet er at klage ikke har opsættende virkning.

Ud over den klagemulighed som gælder for din afgørelse, kan du altid rette henvendelse direkte til Folketingets Ombudsmand, Det Kommunale og Regionale Tilsyn eller anlægge civilt søgsmål ved domstolene mod kommunen. Disse muligheder gælder for alle, og der er derfor normalt ikke pligt til at kommunen skal vejlede om dem i afgørelsen. Vær opmærksom på, at Folketingets Ombudsmand og Det Kommunale og Regionale Tilsyn selv beslutter, om de vil behandle din henvendelse. Også ved domstolene vil der være en vis form for krav til din retlige interesse for at du kan få lov at anlægge sag.

Behandling af klager

Langt de fleste afgørelser på Socialområdet skal behandles af Ankestyrelsen, men klagen kan sendes til kommunen, som først skal behandle din sag igen. Du skal klage, så kommunen har modtaget din klage inden 4 uger fra den dag, du modtog afgørelsen. Du kan klage skriftligt eller mundtligt og kan også få hjælp til din klage, hvis du har brug for det.

Når kommunen har genbehandlet din sag, får du besked, om den er ændret eller ikke. Hvis den er ændret, får du en ny afgørelsen og skal vurdere, om du vil klage over den. Hvis den derimod ikke bliver ændret, bliver den sendt til Ankestyrelsen med de bilag, som er relevante, fx. din klageskrivelse. Det tager som regel lang tid, før der kommer svar fra Ankestyrelsen, ofte helt op til 6 måneder eller mere.

Ankestyrelsen kan reagere på en af disse måder:

  • Stadfæste afgørelsen. Det betyder, at kommunen har vurderet din sag korrekt og afgørelsen gælder fortsat.
  • Hjemvise afgørelsen. Det betyder, at kommunen mangler at undersøge noget, før man kan vurdere, om afgørelsen var korrekt. Kommunen skal ændre din afgørelse tilbage og undersøge de ting som mangler, inden der træffes en ny afgørelse. Den nye afgørelse kan godt være den samme, som sidst, hvis de nye undersøgelser ikke ændrer noget væsentligt. Du kan også klage over den nye afgørelse.
  • Ændre afgørelsen. Det betyder at kommunen har vurderet forkert i første omgang, og at der er materiale nok med klagesagen, til at Ankestyrelsen kan fastlægge, hvad der skal gælde i stedet. Kommunen skal ændre din støtte efter Ankestyrelsens anvisning.

Nogle få afgørelser skal i stedet klagebehandles andre steder, fx. i Klagenævnet for Specialundervisning (under Ankestyrelsen), i Det Kommunale og Regional Tilsyn (under Statsforvaltningen) eller i Datatilsynet.