Kursus afdeling

Kursus afdelingen i Center for psykiatri og socialt udsatte Tilbyder kurser for dig, som har en psykisk- og/eller socialsårbarhed. Vi vil gerne understøtte dig i din proces med at komme dig. Tilbuddet er for voksne over 18 år. Undervisningen foregår på hold.

Kursus afdelingen i Center for psykiatri og socialt udsatte

Tilbyder kurser for dig, som har en psykisk- og/eller socialsårbarhed. Vi vil gerne understøtte dig i din proces med at komme dig. Tilbuddet er for voksne over 18 år.

undervisning foregår i hold.

Kurser i efteråret 2023

1. At møde dagen. Vores indre og ydre dialog

Har du lyst til at lære dine egne reaktioner og mønstre at kende i kontakt med andre mennesker?

Vil du være med til at udvikle på egne færdigheder, og evnen til at bevare din værdighed i en kontakt, hvor du får redskaber til at bevare og udvikle sociale netværk og situationer hvor, der kan være plads til uenigheder og gensidig respekt? – så kan dette kursus være noget for dig. 

Lukket/åben:

Gruppen optager løbende nye deltagere.

Temaer under forløbet:

-Velkommen – præsentation, mine mål, håb og forventninger.

-Behov for at være sammen med andre uden at miste sig selv – egen habitus

”Bliv fri af din historie”

-Det autonome nervesystem

-De kommunikative færdigheder – fokus på kropssprog, emotioner og det    verbale

-Centrering og Afgrænsning – færdigheder i at afgrænse sig i forhold til   andre mennesker og selvkontakt

-Grounding og mestring/rumning af emotioner

-9. gang afslutning og evaluering

Rammer:

Sted: Psykiatriens Hus, Gammel Hadsundvej 3, 8900

Forløbets varighed: 9. mødegange – hver onsdag i 9 uger a 2,5 timer.

Tilmelding: sker i Fremskudt rådgivning på Gammel Hadsundvej 1, 8900

Yderligere information kontakt gruppeleder: Luan Haskaj tlf. 4012 5756

 

2. Temaundervisning: Håb

”Hvad er det så at tro? At tro er bestandigt at vente det Glade, det Lykkelige, det Gode.”

Søren Kierkegaard 

Tak for kaffe, Søren! Det er noget af en mundfuld og næsten håbløst naivt. Dette altid at skulle vente det glade, det gode og det lykkelige, især hvis man har oplevet, at livet til tider har givet bøllebank.  

Hvorfor er det overhovedet vigtigt at håbe? Hvad har mennesker gennem tiden tænkt om håb? Hvad håber selv du på? Kan det lade sig gøre at håbe, uanset hvordan tilværelsen ser ud? 

Hvad fortæller kristendommen egentlig om håb? 

Og er det relevant i 2023?

Vi vil gerne invitere dig til, sammen med andre, at udforske hvad håb er og kan være over tre kursusgange. Der vil være minioplæg og sammen vil vi øve os i håb gennem mindre opgaver. Vi vil ikke mindst lytte til og udveksle håbserfaringer med hinanden.

Der er plads til 8 kursister, som fordeles efter "først til mølle" princippet.

Undervisningen foregår over tre onsdage henholdsvis 1. november, 8. november og 15. november fra kl. 13-16 i Psykiatriens Hus (Lokale 4)

Undervisere:

Thomas Bau, præst i Johanneskirken i Vorup og præst i Psykiatriens hus. 

Filip Hove Rosendahl, underviser i Psykiatriens hus.

Tilmelding skal ske ved at sende en mail eller SMS med navn og telefonnummer til Filip.baun@randers.dk / 31211432.

Tilmeldingsfrist: 25/10-23 

3 Råd og vejledningsforløb

Struktur og hverdagsmestring

Kursets Formål

 • At give strategier til at opnå mere overblik i hverdagen.
 • At få øje på egne ressourcer og hvordan du kan få dem i spil og bruger dem i din hver dag
 • At afprøve og træne metoder og redskaber til struktur
 • Inspiration til apps og andre redskaber der kan give mere struktur i hverdagen
 • At opnå en forståelse og indsigt i din egen kognitive stil
 • Fokus på planlægning, vaner og rutiner

Emner:

 • Kognition og kognitiv stil
 • Mental energi og søvn/pauser
 • Overblik & Igangsætning
 • Hukommelse og opmærksomhed
 • Udførelse af opgaver
 • Vaner og rutiner
 • Netværk og kommunikation og planlægning

Rammer:

Gl. Hadsundvej 3 8900 Randers C

Gruppen optager løbende nye deltagere. Der er 2 undervisere, Lærke og Gitte.

Tilmelding: sker via Fremskudt rådgivning på Gammel Hadsundvej 1, 8900

Yderlig information: Lærke Sylvestersen Tlf. 5149 0975

 Gitte Kornum Tlf. 2974 1850

 

4 Franks Fabrik tilbyder TAP i Psykiatriens hus

Kurset henvender sig til dig, som befinder dig et sted i dit liv og tilværelse, hvor du tænker:

”Det her er fucked up……

Jeg har brug for, der sker noget….

Jeg har brug for at lave nogle forandringer,

Jeg har brug for, at der er noget der lykkes…

Men jeg kan ikke finde vej…

Jeg har brug for hjælp…”

Hvis det minder lidt om, hvordan du har det, kunne det være et kursus for dig. Vi har plads til 6 ”fucked up”, modige mennesker, som har lyst til at prøve et tilværelsespsykologisk forløb.

Som deltager tilbydes du fælles undervisning i tilværelsespsykologi, samt en personlig facilitator, som kan hjælpe dig til at finde ud af hvilken udfordring, du ønsker at gennemføre, samtale og sparring og støtte i at gennemføre det.

Vi er tre facilitatorer fra Franks Fabrik, som hver især har stået i ovenstående følelse på hver sin måde, og gennemgået et tilværelsespsykologisk forløb. Vi har nu lært at være facilitator for andres proces.

Kurset løber over 8 tirsdage fra kl. 13.00 til kl. 16.00

Med start tirsdag d. 24 oktober. Sidste frist for tilmelding d. 9 okt.

Tilmelding:  Frank Lundum  psykologfranklundum@gmail.com

Afbud: Frank Lundum  psykologfranklundum@gmail.com

 

5 Energibalance

Forløb over 3 moduler

Start onsdag d. 25 okt. Kl. 10.30-12.30,

onsdag d. 1 nov. Kl. 1030-12.30

onsdag d. 8 nov. Kl. 10.30-12.30

Samspillet med andre mennesker er af afgørende vigtighed for vores trivsel Har du overblik over din energibalance i hverdagen?

Når det handler om din personlige energi og ressourcer, er det vigtig, der er balance mellem de ting, der tager din energi og giver dig energi.

Mange mennesker kan have en tendens til, at overtrække deres personlige energikonto, endda uden rigtig at være klar over det – og uden at være bevidste om konsekvenserne. Men på et tidspunkt skal regningen betales, med renter der kan mærkes!

Derfor kan det være en god idé, at se på sin personlige energibalance – og få hjælp til at strukturere sin energi for at skabe en mere balanceret og rolig hverdag.        

På dette kursus vil vi præsentere dig for nogle simple redskaber til, at prioritere brugen af dine ressourcer, at skabe struktur og dermed en hverdag i balance med overskud til det, som er vigtigst for dig.

Kurset strækker sig over tre undervisningsgange af hver to timer.

Tidspunkt: 3 Onsdage. Kl. 10.30-12.30

Tilmelding: senest d. 11 oktober 2023

Tina Arent tlf. 5197 9908

Lærke Hyldgaard  tlf. 2327 9942

Afbud: Tina Arent tlf. 5197 9908

 

6 ACCEPT I RECOVERY        

Det er en erfaring for mange mennesker, som har befundet sig i en recoveryproces, at accept har været et væsentligt og afgørende led til heling og ny-orientering.

Accept handler bl.a. om at give slip på selvkritik, og mildne modstanden både imod sig selv, og potentielt andre komplicerede relationer. At acceptere det, som ikke kan ændres, er altså ikke det samme som at opgive eller tilpasse sig. Accept er derimod en måde at drage omsorg for sig selv.

Med et bevidst fokus på, hvordan vi forholder os accepterende til det ubehag, livet uundgåeligt byder på, kan vi give plads til nyorientering og skabe større psykisk fleksibilitet.

På dette kursus vil vi gennem oplæg, personlige erfaringer og øvelser bl.a. undersøge, hvordan man kan møde sig selv, sine grundlæggende livsvilkår og nye omstændigheder med en større grad af accept.

Dette er et sammenhængende to-dages forløb.

TIDSPUNKT: Mandag d. 02/10+09/10 kl. 9.30-12.30 ( tilmelding senest d. 25/9) 

UNDERVISERE / TILMELDING / AFBUD
MATIAS SØNDERGAARD SKOV/ FILIP HOVE ROSENDAHL   

Tilmelding: MATIAS SØNDERGAARD SKOV tlf. 20579018  

Afbud:    MATIAS SØNDERGAARD SKOV tlf. 20579018  

 

8 DIAGNOSEMESTRING

Hvordan er det at få en diagnose koblet på den person, man er? Hvordan påvirker det ens selvbillede, relationer og livsmuligheder?

Vi vil på dette endagskursus sætte rammen for erfaringsudveksling omkring de individuelle oplevelser med diagnosemestring. Vi tager udgangspunkt i gennemgående temaer som sorg/krise, vrede, sårbarhed, lettelse, chok, forvirring, skyld/skam mm., som mange vil kunne genkende i relation til det, at have fået en diagnose.

Fokus vil være på accept og anerkendelse – samt hvordan forståelsen af de forskellige aspekter omkring diagnosemestring kan understøtte egen/andres recovery.

Tidspunkt:

Torsdag d. 12/10 kl. 12.30-15.30 (tilmelding senest  d. 05/10)

UNDERVISERE / TILMELDING / AFBUD
MATIAS SØNDERGAARD SKOV/ ZANDRA MØLLER                                                                                                

Tilmelding: MATIAS SØNDERGAARD SKOV TLF. 2057 9018

Afbud: MATIAS SØNDERGAARD SKOV TLF: 20579018

 

9 Relationer - ensomhed

Ensomhed kan opleves, både når vi er alene og sammen med andre, og kan være nedbrydende for vores livskvalitet.

Vi vil på dette kursus dykke ned i hvorfor ensomhed opstår og være nysgerrige på, hvordan vi kan arbejde os ud af den igen. Kurset vil både have fokus på relationers forskellige funktioner/betydning for os, og manglen på relationer – eller hvad vi savner/søger i bestemte sociale kontekster.

TIDSPUNKT: Tirsdag d. 31/10 kl. 09.30-12.30

(tilmelding senest d. 24/10)

UNDERVISERE / TILMELDING / AFBUD
MATIAS SØNDERGAARD SKOV / ZANDRA MØLLER                                                                                                

Tilmelding: MATIAS SØNDERGAARD SKOV tlf. 20579018  

Afbud:    MATIAS SØNDERGAARD SKOV tlf. 20579018

 

10 RELATIONER I PROCES             

Når vi er i en recoveryproces (uanset om det er pga. psykisk sårbarhed/sygdom eller andre omstændigheder) bevæger vi os, og vi forandrer os. Dette har stor betydning for vores relationer, som også forandres og påvirkes af processen.

Fokus på dette kursus vil være på hvilke udfordringer, muligheder og potentialer der kan være når en relation ændrer sig. Gennem ny forståelse af relationers betydning og funktioner, styrkes muligheden for selv aktivt at påvirke de sociale sammenhænge vi indgår i - i berigende og hensigtsmæssig retning.

TIDSPUNKT: Mandag d. 18/12 kl. 09-12

(tilmelding seneste d. 11/12)

UNDERVISERE / TILMELDING / AFBUD
MATIAS SØNDERGAARD SKOV / ZANDRA MØLLER                                                                                            

Tilmelding: MATIAS SØNDERGAARD SKOV tlf. 20579018

Afbud: MATIAS SØNDERGAARD SKOV tlf. 20579018

 

11 Livshistorier

Ethvert levet liv udgør en fortælling – om hvad vi har oplevet, hvem vi har været og hvem vi er blevet, formentlig fuld af forklaringer på ’hvorfor’ og ’ hvordan’ det blev sådan. En fortælling med en række faktuelle hændelser og omstændigheder, men også de helt særlige personlige, betydningsfulde indtryk og aftryk, som har sat sig i os hver især, positive som negative. Og – det er, på godt og ondt, den fortælling vi har om, og fortæller til os selv.

At arbejde med livshistorier i en recoveryproces kan være en måde at gå på genopdagelse i sin egen historie. At se den, og dermed sig selv, i et nyt perspektiv. En mulighed for, ikke at ”omskrive” sin historie, men selv at vælge hvilke dele der er vigtige – og hvordan ens fortælling skal se ud – fremadrettet.

På dette kursus vil vi hver især tage udgangspunkt i egne livserfaringer og livsfortællinger, og med fokus på bl.a. narrativer, vendepunkter og CHIME-faktorer give konkrete redskaber til at strukturere sin livshistoriefortælling på ny. Hvor dine roller – i dit liv – ikke er fastlagt på forhånd.

Kurset er et sammenhængende todages forløb.

TIDSPUNKT: Mandag d. 4/12+11/12 kl. 09.30-12.30

(tilmelding seneste d. 27/11)

UNDERVISERE / TILMELDING / AFBUD
MATIAS SØNDERGAARD SKOV/ FILIP HOVE ROSENDAHL                                                                                                      

Tilmelding: MATIAS SØNDERGAARD SKOV tlf. 2057 9018

Afbud:  MATIAS SØNDERGAARD SKOV tlf. 2057 9018

 

12 IDENTITET I RECOVERY    

Et kursus om selvfølelse og selvopfattelse – og om hvordan man kan styrke og udvikle sit selvbillede gennem recovery-processen. Vi vil gennem kurset se på, hvordan vores identitet og selvværd påvirkes af de kriser, vi kommer ud for i livet – hvilke udfordringer det kan give, og hvordan man kan håndtere det.

Vores eget billede og oplevelse af os selv kan rystes voldsomt når vi rammes af sygdom, mister nogen/noget eller ramler ind i andre livskriser. Vi kan opleve at miste fornemmelsen for os selv – og at blive udfordret på vores selvfølelse, samt blive sårbare ift. selvbebrejdelser og følelser af skam og skyld. Derved opstår der en risiko for at vi ubevidst udvikler et negativt selvbillede, som er med til at fastholde os i en uhensigtsmæssig rolle i eget og andres liv.

For mange mennesker er en stor og vigtig del af deres personlige recovery netop at finde, eller genfinde, sin identitet. Vi tager på dette kursus livtag med de negative selvopfattelser for at skabe grobund for, at et mere ressourcefyldt og sandfærdigt selvbillede kan vokse frem.  

Kurset er et sammenhængende fire-dages forløb.

TIDSPUNKT: Torsdag d. 09/11+16/11+23/11+30/11 kl.13-16

(tilmelding seneste d. 02/11)

UNDERVISERE / TILMELDING / AFBUD
MATIAS SØNDERGAARD SKOV/ ZANDRA MØLLER                                                                                                  

Tilmelding: MATIAS SØNDERGAARD SKOV tlf. 2057 9018

Afbud:   MATIAS SØNDERGAARD SKOV tlf. 2057 9018        

 

13 Find dig selv – Om vaner, vilje og værdier

Kender du til tanken om at mangle ’rygrad’? At få dårlig samvittighed når du ikke lykkedes med dét, du har sat dig for? Ved at deltage på dette kursus, vil du IKKE opnå altid at lykkedes; Det kan ingen af os. Til gengæld vil undervisningen inspirere til at opdage de små sejre og håndteringen af de små ”nederlag” – som dog kan føles store. Vi vil igennem samskabelse og øvelser opnå større bevidsthed om egne drømme, håb og værdier. Vi vil udfordre ”Jeg burde..”-tankegangen og i stedet antage et ”Jeg ønsker og jeg vil..”-perspektiv. Vi vil være undersøgende på fremmende og hindrende faktorer i opnåelsen af ens mål. Handler det om vilje og motivation, eller er der noget andet på spil? Tilmeld dig som deltager på dette kursus, og bliv inspireret til at lære dig selv, dine værdier og dine handlemønstre at kende.

Dette kursus byder på både teoretiske og praktiske redskaber, som kan være til hjælp i egen recoveryproces eller når man skal understøtte andres recoveryproces.

Kurset er et sammenhængende tre-dages forløb.

TIDSPUNKT: Onsdag d. 06/12+13/12+20/12 kl. 12-14

(tilmelding seneste d. 29/11)

UNDERVISERE / TILMELDING / AFBUD
MATIAS SØNDERGAARD SKOV                                                                                                  

Tilmelding: MATIAS SØNDERGAARD SKOV tlf. 2057 9018

Afbud: MATIAS SØNDERGAARD SKOV tlf. 2057 9018

 

14 Individuelt livsstilsforløb.

Hvad tilbydes der?

Mestringsstrategier og støtte til at skabe nye livsstilsvaner.

Indblik i sammenhængen mellem kost, krop og psyke.

Viden og redskaber i forhold til følelsesmæssig spisning.

Redskaber ift. egenomsorg og motivation.

Redskaber til at vedligeholde din nye livsstil.

Hvad kan du opnå?

 • Indblik i de bagvedlæggende mekanismer, vaner, mønstre og følelser, der alle indvirker på dine livsstilsvalg.
 • Blive i stand til at gennemføre din livsstilsændring samt vedligeholde din nye livsstil.
 • Forebygge livsstilsbetingede sygdomme.
 • En livsstil i balance.
 • Højere livskvalitet/livsglæde.

 

Hvad kræver det af dig?

 • At du har lyst til at arbejde aktivt med din livsstil som en del af din recovery.
 • At du taler og forstår dansk.
 • At du er bosat i Randers Kommune og har en psykisk sårbarhed med en betydelig nedsat funktionsevne (18-65 år).

 

Du kan ikke få et forløb, hvis;

 • du har en behandlingskrævende spiseforstyrrelse.
 • du ønsker en quick fix slankekur med kalorietælling og svære restriktioner.

 

Kontakt: Marlene Rohde tlf. 2174 0279

Matias Søndergaard Skov tlf. 2057 9018

 

15 Mindfulness

Et struktureret forløb over 7 gange, for dig der gerne vil opnå mere ro i hverdagen.

7 tirsdage. Fra kl. 10.30-12.00

Der er uger med pauser, hvor du hjemme arbejder med de øvelser du har lært i undervisningen.

Forløbet giver dig mulighed for sammen med andre at opøve din egen praksis i meditation. 

Mindfulness kan være med til at gøre dig mere bevidst i nuet, hvordan har jeg det lige nu og hvad kan jeg evt. gøre. Mindfulness kan være med til af dæmpe symptomerne på Stress og andre stress relaterede symptomer.

Forudsætning for deltagelse er at du skal turde være stille med dig selv, have tid til at øve dig hjemme 10-15 min om dagen.

Tilmelding: Tina Arent tlf. 5197 9908

Zandra Møller tlf. 5297 9891

Afbud: Tina Arent tlf. 5197 9908

 

16 I balance med naturen

få gavn af naturens ressourcer

Forløb over 8 gang

start dato oplyses senere

Hvad er ”I balance med naturen”?

Det er et gruppeforløb som strækker sig over 8 gange med base i naturen. Der vil hver gang være et nyt tema i fokus, så deltagerne bliver inspireret til at tage naturen ind som en del af deres hverdag og recoveryproces. Der vil blandt andet være fokus på sanserne, bevægelse og skovens elementer.

Hvad kan du få ud af at deltage?

 • Nedsat stress, tankemylder og angst.
 • Større indre ro og forbedret søvn.
 • Øget evne til at træffe gode valg.
 • Større livskvalitet/livsglæde og mentalt overskud.
 • Øget koncentration.
 • Bedre kropsbevidsthed.

 

Hvem kan deltage?

 • Dig som ønsker at arbejde aktivt med dig selv i naturen.
 • Dig som gerne vil være ude i alt slags vejr.
 • Dig der har fysik til at kunne gå ture på op til 3 km.

 

Praktisk

 • Tidspunkt: Torsdage kl. 12.30-14.30,
 • Mødested: Skovhuset v. Fladbro. Bus 231 kører fra Randers busterminal kl. 12.15 og er i Fladbro kl. 12.28.
 • Påklædning og fodtøj efter vejrforholdene.
 • Der er max 8 deltagere på et forløb.

Tilmelding:

Stine Knak Olesen tlf. 2939 5148

Marlene Rohde Nielsen tlf. 2174 0279                                                                                        

 

 

 

Eventuelle spørgsmål til de forskellige kurser - ring eller skriv til:

Koordinator Birthe Sørensen 

Birthe.sorensen4@randers.dk

Tlf. 4027 5882