Recoveryskolen

Recovery handler om at skabe en meningsfyldt og tilfredsstillende tilværelse ud fra egne præmisser og forudsætninger. Formålet med Recoveryskolen at tilbyde undervisning som understøtter denne proces.

Recovery - det vedrører også dig

Uanset psykisk sårbarhed eller ej kan vi alle have været i berøring med recovery i løbet af vores liv. Det at komme sig, at lære ny livsmestring, at finde styrke og håb, at opdage og udvikle sine egne ressourcer er fællestræk for alle, uanset hvad vores recoveryproces udspringer af. Dette er udgangspunktet for undervisningen i Recoveryskolen.

Vores kurser

Kurserne er åbne for alle der interesserer sig for recovery, enten som personlig rejse og/eller som fagligt og teoretisk fænomen.

Kurserne henvender sig således både til borgere med og uden psykisk sårbarhed, til fagprofessionelle og til pårørende/ netværk samt til elever/studerende.

Al undervisning foregår i hold på 4-10 deltagere. Som deltager skal man være indstillet på at bruge sine egne levede erfaringer åbent, da netop den ligeværdige erfaringsudveksling er grundlæggende for Recoveryskolens metode.

Tilmelding:

For tilmelding og online oversigt over Recoveryskolens kurser, se https://randers.plan2learn.dk/?tag=recoveryskolen

For aktuelt kursus katalog, følg Recoveryskolen på Facebook eller kontakt koordinerende underviser Matias Søndergaard Skov tlf. 20 57 90 18

Recoveryskolens katalog for forår 2023 se her: Kursus katalog Recoveryskolen forår 2023

 

Ansøgning til Peeruddannelsen efterår 2023

løbet af Foråret 2023 kan der søge ind på Peeruddannelsen Randers til efterår 2023.

Info vil være at finde her senest til oktober.

Ansøgningen foregår digitalt (se nedenfor). 

For yderligere oplysninger om grundlaget for peeruddannelsen se www.peermidt.dk.

Eventuelle spørgsmål - ring eller skriv til:

Underviser
Matias Søndergaard Skov
Telefon: 20 57 90 18
E-mail: matias.sondergaard.skov@randers.dk

SKAL DINE ILLUSTRATIONER VÆRE I RECOVERY SKOLENS KURSUSKATALOG FORÅR 2022

 Hvad:

Recoveryskolen udskriver en illustrationskonkurrence, hvor vi ønsker input til kursuskataloget foråret 2022 i form af tegninger, malerier etc. Dette er en mulighed for at få sine værker trykt i et katalog på 1000 eksemplarer – og på den måde nå ud til mange forskellige mennesker med sin kunst.

Man skal være indstillet på at de indsendte værker bliver brugt i kataloget, og de derfor også vil forekomme på Recoveryskolens Facebookside. Kunstnerne bag de anvendte værker vil blive krediteret i kataloget og på Facebook.

I forbindelse med publicering af forårets katalog vil der blive lavet en kunstudstilling i Psykiatriens Hus, hvor alle bidragende kunstnere får mulighed for at udstille værker.

Program for ferniseringen vil foreligge inden nytår.

Hvordan:

Kontakt Matias Søndergaard Skov
Telefon: 20 57 90 18

Der er ikke begrænsninger på antal billeder man må indsende. (se evt. vores nuværende katalog på:

https://psykiatri.randers.dk/psykiatriens-hus/

Ved indsendelse indvilliger man i at Recoveryskolen må anvende det indsendte materiale til:

kataloget  / Opslag på Facebook – med sider fra kataloget.

Hvem:

Alle kan i princippet komme med bidrag. Kravet er, at man selv har været/er i en recoveryproces, og have brugt det kreative udtryk som en del af denne proces.

Afhængigt at det indsendte materiale vil vi gøre brug af værker fra en eller flere af bidragsyderne.

Bidragsydere får besked om hvorvidt deres materiale bliver anvendt i kataloget 

Kataloget udkommer: medio januar 2023

Fernisering/åbning af udstillingen: 

Hvor:

Værkerne vil være udstillet i Psykiatriens Hus

Bidragsydere som ønsker at have værker med til udstillingen har mulighed for at komme og hænge deres værker op. kontaktperson Jette Hyllested - mail: jette.hyllested@randers.dk