Recoveryskolen

Recovery handler om at skabe en meningsfyldt og tilfredsstillende tilværelse ud fra egne præmisser og forudsætninger. Formålet med Recoveryskolen at tilbyde undervisning som understøtter denne proces.

Recovery - det vedrører også dig

Uanset psykisk sårbarhed eller ej kan vi alle have været i berøring med recovery i løbet af vores liv. Det at komme sig, at lære ny livsmestring, at finde styrke og håb, at opdage og udvikle sine egne ressourcer er fællestræk for alle, uanset hvad vores recoveryproces udspringer af. Dette er udgangspunktet for undervisningen i Recoveryskolen.

Vores kurser

Kurserne er åbne for alle der interesserer sig for recovery, enten som personlig rejse og/eller som fagligt og teoretisk fænomen.

Kurserne henvender sig således både til borgere med og uden psykisk sårbarhed, til fagprofessionelle og til pårørende/ netværk samt til elever/studerende.

Al undervisning foregår i hold på 4-10 deltagere. Som deltager skal man være indstillet på at bruge sine egne levede erfaringer åbent, da netop den ligeværdige erfaringsudveksling er grundlæggende for Recoveryskolens metode.

For aktuelt kursuskatalog, følg Recoveryskolen på Facebook eller kontakt koordinerende underviser Daniel Ancher Andersen.

Ansøgning til Peeruddannelsen efterår 2022

Du kan nu søge ind på Peeruddannelsen Randers til efteråret 2022.

Ansøgningen foregår digitalt (se nedenfor). Ansøgningsfristen er tirsdag d. 9. august kl. 12.00.

AFLYST: Planlagt info-arrangement onsdag d. 3. august kl. 16.30-18.00 aflyst pga. ferieafholdelse.  

Optagelsessamtaler afholdes d. 22.-23.-24. august. Som ansøger bedes du at holde disse tre dage åbne, indtil du har fået invitation med præcist tidspunkt for din samtale.

Peeruddannelsen starter mandag d. 5. september og forløber frem til juleferien 2022 - med efterfølgende praktik, og endelig dimission i april 2023.

For yderligere oplysninger om grundlaget for peeruddannelsen se www.peermidt.dk.

Eventuelle spørgsmål - ring eller skriv til:

Koordinerende underviser
Daniel Ancher Andersen
Telefon: 2944 7512
E-mail: daniel.ancher.andersen@randers.dk

SKAL DINE ILLUSTRATIONER VÆRE I RECOVERY SKOLENS KURSUSKATALOG FORÅR 2022

 Hvad:

Recoveryskolen udskriver en illustrationskonkurrence, hvor vi ønsker input til kursuskataloget foråret 2022 i form af tegninger, malerier etc. Dette er en mulighed for at få sine værker trykt i et katalog på 1000 eksemplarer – og på den måde nå ud til mange forskellige mennesker med sin kunst.

Man skal være indstillet på at de indsendte værker bliver brugt i kataloget, og de derfor også vil forekomme på Recoveryskolens Facebookside. Kunstnerne bag de anvendte værker vil blive krediteret i kataloget og på Facebook.

I forbindelse med publicering af forårets katalog vil der blive lavet en kunstudstilling i Psykiatriens Hus, hvor alle bidragende kunstnere får mulighed for at udstille værker.

Program for ferniseringen vil foreligge inden nytår.

Hvordan:

Bidrag sendes som billedfiler til Inge Niewald Mikkelsen på mail: inge.niewald.mikkelsen@randers.dk

Der er ikke begrænsninger på antal billeder man må indsende. (se evt. vores nuværende katalog på:

https://psykiatri.randers.dk/psykiatriens-hus/

Ved indsendelse indvilliger man i at Recoveryskolen må anvende det indsendte materiale til:

Forårskataloget 2022 / Opslag på Facebook – med sider fra kataloget.

Hvem:

Alle kan i princippet komme med bidrag. Kravet er, at man selv har været/er i en recoveryproces, og have brugt det kreative udtryk som en del af denne proces.

Afhængigt at det indsendte materiale vil vi gøre brug af værker fra en eller flere af bidragsyderne.

Hvornår:

SIDSTE FRIST for at indsende bidrag: mandag d. 15/11 2021.

Bidragsydere får besked om hvorvidt deres materiale bliver anvendt i kataloget senest fredag d. 15/12 2021.

Kataloget udkommer: medio januar 2022

Fernisering/åbning af udstillingen: Torsdag d. 20/1 - 2022 kl. 14-15.30

Udstilling: Værkerne vil være udstillede fra d. 17/1 til d. 15/3 2022

Hvor:

Psykiatriens Hus

Bidragsydere som ønsker at have værker med til udstillingen har mulighed for at komme og hænge deres værker op mandag og tirsdag i uge 3 - kontaktperson Jette Hyllested - mail: jette.hyllested@randers.dk