At blive hel igen. Forløbet tilbydes ikke i øjeblikket.

Et gruppeforløb med fokus på at kunne mestre tilværelsen efter chok, traumer og PTSD.

Formål

At lære at leve igen og ikke kun overleve.

At blive bevidst om dine iboende ressourcer og udvikling af dem

Fokus på accept og mestringsstrategier.

At arbejde med temaer som tabuer, selvopfattelse, selvværd, sociale udfordringer mm.

Højne livskvaliteten for gruppens deltagere.

Indhold

Oplæg fra gruppeledere (f.eks. hvad er traumer og PTSD, hvad sker der i vores nervesystem når vi udsættes for et traume, hvordan kommer jeg videre og oplever mere tryghed i kroppen igen, hvordan lever jeg mere frit).

Arbejde ved hjælp af kropslige øvelser til at skabe grounding(bevare jordforbindelsen), centrering(at mærke sig selv), energimestring(rumme følelser) og afgrænsning(jeg er mig/du er dig).

Erfaringsdeling og at snakke åbent om det, som er svært i hverdagen.

Fokus på hvad jeg kan gøre anderledes – og hvordan.

Deltagerudtalelser

”Et trygt fristed til at tale om problematikker”

”Igennem forløbet har jeg lært og forstået, at jeg ikke behøver at være skamfuld over de reaktioner jeg har haft, da disse reaktioner har været normale svar på et traume”.

 ”Jeg har fået redskaber til at håndtere min hverdag”.

Rammer

Mødetid: Mandage kl. 8:30-11:00 eller 12:00 – 14:30

Sted: Lokale 8, indgang B, Psykiatriens Hus, Gl. Hadsundvej 3, 8900 Randers C

Varighed: 15 mødegange a 2½ time - hver uge i 12 uger

Etik/værdier

For at skabe et trygt rum, at være sammen om egen og andres sårbarhed i, så er det vigtigt at man mødes med respekt og rummelighed. Som gruppedeltager har man et personligt ansvar for det fælles rum. Åbenhed er afgørende for det personlige udbytte, og der er naturligvis tavshedspligt.

Antal deltagere

Gruppen kan rumme 8 deltagere.

Lukket/åben:

Gruppen er lukket, men der er mulighed for at der tages nye deltagere ind de første 14 dage

Evaluering

Der evalueres løbende og afslutningsvis med gruppens deltagere.

Økonomi

Der er ingen egenbetaling.

Forudsætning for deltagelse

Åbenhed omkring dig selv, din livssituation og personlige udfordringer i forbindelse med egen psykisk sårbarhed.

Parathed til at indgå i proces i forhold til, at arbejde med egne udfordringer og udvikling med andre.

Deltagelse i denne gruppe forudsætter, at du møder op regelmæssigt.

Yderligere information kontakt gruppeledere

Luan Haskaj
Tlf.: 4012 5756
E-mail: luan.haskaj@randers.dk

Bitten Syrstad
Tlf.: 2428 1635
E-mail: Bitten.Syrstad@randers.dk