God kommunikation

Et gruppeforløb med fokus på at lære konstruktiv kontakt og god kommunikation.

Formål:

At blive bevidst om din egen måde at kommunikere på, samt hvordan du opfatter andres måde at kommunikere på.

At lære at have en god kommunikation med andre mennesker.

At arbejde med hvordan vi kan bevare den gode kommunikation, på trods af forskellige holdninger og meninger.

At få viden og forståelse for de forskellige aspekter i kommunikation, herunder det verbale og det nonverbale.

Indhold:

Forløbet vil bestå af teoretiske oplæg, enkle fysiske øvelser, kommunikationstekniker mm. Der vil være rig mulighed for at koble teori og øvelser op på erfaringer fra eget liv. 

Oplæg fra gruppeledere (om f.eks. måder at være sammen med andre på, kommunikation, hjernens opbygning mm)

Erfaringsdeling med andre, som også ønsker, at arbejde med kommunikation.

Fokus på hvad kan jeg gøre anderledes – og hvordan.

Deltagerudtalelser:

”Et trygt fristed til at tale om problematikker”

 ”Det er et rigtigt godt forløb, jeg har fået en masse gode redskaber/øvelser, som jeg kan bruge i hverdagen”

 ”Jeg har fået bedre forståelse om mig selv, og er blevet bedre til at kommunikere med andre”

Rammer:

Mødetid:        tirsdage kl. 12:30 – 15:00

Sted:                Lokale 8, indgang B, Psykiatriens Hus, Gl. Hadsundvej 3, 8900 Randers C.

Varighed:       10 mødegange a 2½ time - hver uge i 10 uger.

Etik/værdier:

For at skabe et trygt rum, at være sammen om egen og andres sårbarhed i, så er det vigtigt at man mødes med respekt og rummelighed. Som gruppedeltager har men et personligt ansvar for det fælles rum. Åbenhed er afgørende for det personlige udbytte, og der er naturligvis tavshedspligt.

Antal deltagere:

Gruppen kan rumme 8 deltagere.

Lukket/åben:

Gruppen er lukket, men der er mulighed for at der tages nye deltagere ind de første 14 dage

Evaluering:

Der evalueres løbende og afslutningsvis med gruppens deltagere.

Økonomi:

Der er ingen egenbetaling.

Forudsætning for deltagelse:

Åbenhed omkring dig selv, din livssituation og personlige udfordringer i forbindelse med egen psykisk sårbarhed.

Parathed til at indgå i proces i forhold til, at arbejde med egne udfordringer og udvikling med andre. Deltagelse i denne grupper forudsætter, at du møder op regelmæssigt.

Yderligere information kontakt gruppeledere:

Luan Haskaj.

Telefon: 40125756

Mail: luan.haskaj@randers.dk

Bitten Syrstad.

Telefon: 24281635.

Mail: Bitten.Syrstad@randers.dk