Råd og vejledningsforløb

Center for Psykiatri tilbyder recoveryorienterede gruppeforløb, hvis formål er at understøtte øget mestring af tilværelsen.

Aktuelle gruppeforløb

 

Her kan du få et overblik over de forskellige uvisiterede råd og vejledningsforløb, der tilbydes efter Servicelovens §82a og §82b.

Individuelt og tidsbegrænset råd- og vejledningsforløb.

Stemmehører gruppe.

Chok/traume gruppe.

Social og personlig mestring.

God kommunikation.

Struktur og Hverdagsmestring.

Kontakt og henvisning

Henvisning til forløbene sker gennem fremmøde i Fremskudt Rådgivning, Psykiatri og Socialt Udsatte.

Gl. Hadsundvej 1
8900 Randers C
Tlf.: 8915 7103
Fremskudtpsykiatri@randers.dk

Læs mere om mestringsvejledning efter Servicelovens §82a, §82b og §85b på Randers.dk.