Råd og vejledningsforløb.

Center for Psykiatri og Socialt udsatte tilbyder recoveryorienterede gruppeforløb, hvis formål er at understøtte øget mestring af tilværelsen.

Aktuelle gruppeforløb

 

Her kan du få et overblik over gruppeforløb, der aktuelt tilbydes efter Servicelovens §82a:

Stemmehører gruppe.

God kommunikation.

Struktur og Hverdagsmestring.

Kontakt og henvisning

Henvisning til forløbene sker gennem kontakt eller fremmøde til Fremskudt Rådgivning, Psykiatri og Socialt Udsatte.

Gl. Hadsundvej 1
8900 Randers C
Tlf.: 23438498

Fremskudtpsykiatriogudsatte@randers.dk