Lær at mestre

Center for Psykiatri tilbyder gruppeforløbet Social og personlig mestring, hvor fokus er at træne dine sociale færdigheder.

Formål:

At lære at leve med psykisk sårbarhed.

Fokus på accept og mestringsstrategier.

At arbejde med temaer som tabuer, selvopfattelse, selvværd, sociale udfordringer mm.

At udvikle sociale færdigheder.

Højne livskvaliteten for gruppens deltagere.

At arbejde med større erkendelse af udfordringer.

Indhold:

Erfaringsdeling med andre om det at være psykisk sårbar.

Oplæg fra gruppeledere (om f.eks. måder at være i kontakt med andre på, kommunikation, hjernens opbygning mm).

Øve sociale færdigheder i gruppen.

Snakke åbent om det som er svært.

Fokus på hvad jeg kan gøre anderledes – og hvordan.

At du får mulighed for at være åben omkring din egen psykiske sårbarhed og stå ved denne og arbejde med at bygge dine ressourcer op f.eks. i forhold til job/uddannelse.

Deltagerudtalelser:

”Det er rart, at blive set og mødt som jeg føler mig”.

”Har forstået hvorfor jeg reagerer som jeg gør, og hvordan jeg kan handle på situationer, så de ikke eskalerer”.

”Øvelserne har overrasket mig og hvordan de har hjulpet mig med at komme ud af dårlige situationer”.

 

Rammer:

Mødetid:        onsdage kl. 9:00-11:30 eller 12:30 – 15:00.

Sted:                Lokale 8, indgang B, Psykiatriens Hus, Gl. Hadsundvej 3, 8900 Randers C.

Varighed:       12 mødegange a 2½ time - hver uge i 12 uger.

Etik/værdier:

For at skabe et trygt rum, at være sammen om egen og andres sårbarhed i, så er det vigtigt at man mødes med respekt og rummelighed. Som gruppedeltager har man et personligt ansvar for det fælles rum. Åbenhed er afgørende for det personlige udbytte, og der er naturligvis tavshedspligt.

Antal deltagere:

Gruppen kan rumme 8 deltagere.

Lukket/åben:

Gruppen er lukket, men der er mulighed for at der tages nye deltagere ind de første 14 dage.

Evaluering:

Der evalueres løbende og afslutningsvis med gruppens deltagere.

 Økonomi:

Der er ingen egenbetaling.

 Forudsætning for deltagelse:

Åbenhed omkring dig selv, din livssituation og personlige udfordringer i forbindelse med egen psykisk sårbarhed.

Parathed til at indgå i proces i forhold til, at arbejde med egne udfordringer og udvikling med andre.

Deltagelse i denne grupper forudsætter, at du møder op regelmæssigt.

 Yderligere information kontakt gruppeleder:

Luan Haskaj    

Tlf: 40125756  

Mail: luan.haskaj@randers.dk                                                                  

Bitten Syrstad

Tlf: 24281635

Mail: Bitten.Syrstad@randers.dk