Giv stemmerne mening

Har du lyst til at være med i en selvhjælpsgruppe for personer, som hører stemmer.

Formålet med gruppeforløbet

 

At dele dine erfaringer med andre.

At få kontrol/mestre dine stemmer.

At mindske tabuet omkring det at høre stemmer.

At opleve, at du ikke er alene om at høre stemmer.

 

Ramme

 

Gruppeforløbet foregår hver 2. torsdag i Psykiatriens Hus fra kl. 12.30-15.30, med mestringsvejleder Yvonne Jensen som underviser og har løbende optag med max 6-8 gruppedeltagere. Forløbet kører over 22 uger.

Du er velkommen til at kontakte Yvonne på telefon: 23 60 21 26, hvis du har spørgsmål.

Henvisning og kontakt

 

Du kan blive henvist til et gruppeforløb efter Servicelovens § 82a, gennem fremmøde i Fremskudt Rådgivning Psykiatri og Socialt Udsatte.

Fremskudtpsykiatriogudsatte@randers.dk