Et råd og vejledningsforløb om struktur og rutiner

Et gruppeforløb hvor du får redskaber og strategier til at strukturere og planlægge hverdagen.

Formål:

Neuropædagogisk viden, tænkning, eksekutive funktioner og kognition.

Psykoedukation - hvad påvirker de kognitive færdigheder i hverdagen.

At arbejde med egen kognitive stil og identificering af vanskeligheder.

At spotte iboende ressourcer og udvikle nye mestringsstrategier i hverdagen. 

Få inspiration og redskaber til planlægning, strukturering og skabe overblik i hverdagen.

Strategier og apps til at støtte opmærksomhed, igangsætning, hukommelse og koncentration.

Højne overskud og energi ved hjælp af automatiserede rutiner og systemer.

Fokus på håb, muligheder og et meningsfyldt hverdagsliv.

Emner:

Modul 1: Tænkning og kognition.

Modul 2: Overblik og planlægning.

Modul 3: Igangsætning.

Modul 4: Rutiner og vaner.

Modul 5: Opmærksomhed og hukommelse.

Modul 6: Struktur og egenomsorg.

Indhold:

Erfaringsdeling og sparring med andre.

Oplæg og undervisning fra gruppevejledere.

Præsentation af redskaber og strategier, samt afprøvning af disse.

Øvelser og træning af nye vaner og redskaber.

At du får mulighed for at være åben omkring dine udfordringer og stå ved disse, samt arbejde med at opbygge dine ressourcer i hverdagslivet.

Rammer:

Mødetid:

Onsdage fra kl. 13.00-15.30

Sted:

Psykiatriens Hus, Gl. Hadsundvej 3, 8900 Randers C.

Tidsperspektiv:

6 mødegange.

Gruppen størrelse/antal deltagere:

Gruppen kan max have 12 deltagere.

Lukket/åben:

Det er en lukket gruppe, hvor der ikke tages nye deltagere ind løbende.

Evaluering:

Der evalueres løbende med gruppens deltagere.

Økonomi:

Det er gratis at deltage, men der kan komme udgifter til tilvalgte betalingsapps eller andre redskaber.

Forudsætning for deltagelse:

Åbenhed omkring sig selv, livssituation og personlige udfordringer.

Parathed og motivation til at arbejde aktivt med struktur.

Engagement og dedikation i gruppesammenhæng. Deltagelse i denne gruppe forudsætter at man møder op regelmæssigt.

Etik og værdier:

For at skabe et trygt socialt rum er det vigtigt, at man mødes med respekt og rummelighed. Som gruppedeltager har man et ansvar for det fælles rum. Åbenhed er afgørende for det personlige udbytte, og der er naturligvis tavshedspligt.

Kontakt og tilmelding:

Tilmelding til forløbet sker gennem fremmøde i Fremskudt Rådgivning, Psykiatri og Socialt Udsatte.

Gl. Hadsundvej 1
8900 Randers C
Tlf.: 23438498

Fremskudtpsykiatriogudsatte@randers.dk

Yderligere information kontakt mestringsvejledere:

Gitte Kornum

Telefon: 29 74 18 50

Mail: gitte.kornum@randers.dk

Lærke Sylvestersen

Telefon:51 49 09 75

Mail: laerke.sylvestersen@randers.dk