Job

Der er hjælp at hente til støtte i forbindelse med beskæftigelse hos Jobcenter Randers, CBR og SAM-foreningen.

Alle borgere i Randers Kommune der har behov for særlig støtte i forbindelse med beskæftigelse, tilbydes dette via Jobcentret.

CBR (Center for Beskæftigelse og Rehabilitering) har tilbud om beskyttet beskæftigelse for rehabilitering og optræning og har også tilbud, der er særligt målrettet mennesker med sindslidelser.

Kalendersamarbejdet

Kalendersamarbejdet er et projekt med fokus på, at hjælpe udsatte borgere i arbejde. Projektet er et samarbejde mellem Randers FC, erhvervsfolk fra Randers, Jobcenteret og SAM foreningen.

Jobrettet rehabilitering

Tilbuddet er todelt, således at der først tilbydes et motivationsforløb og dernæst et kursusforløb i jobrettet rehabilitering.

I første omgang tilbydes et motivationsforløb, hvor der arbejdes med personlige muligheder og barrierer for at starte i job eller uddannelse. Forløbet varetages af fagprofessionelle medarbejdere fra psykiatriområdet.

Jobrettet rehabilitering er et kursusforløb på Center for rehabilitering, som kan være endnu et skridt på vejen til job eller uddannelse. Det første forløb er ikke en forudsætning for at starte på andet forløb.