Fremskudt rådgivning

Hvis du oplever udfordringer som følge af psykisk sårbarhed, der begrænser og/eller udfordrer din hverdag, kan du henvende dig i Fremskudt Rådgivning på psykiatriområdet.

Når du møder ind i Fremskudt Rådgivning, Psykiatri bydes du velkommen af tre fagpersoner i form af en mestringsvejleder, en socialrådgiver og en peermedarbejder, der alle har en bred og relevant viden indenfor psykiatri.

Vi møder dig ud fra en recoveryorienteret tilgang, der lægger vægt på dine egne ressourcer og styrker. Vi forsøger at understøtte håb og potentiale for egen udvikling hen imod så stor selvstændighed som muligt. Vi tager udgangspunkt i dig og dine behov her og nu.

Fremskudt Rådgivning, Psykiatri arbejder papirløst og har som udgangspunkt intet forhåndskendskab til dig og dine udfordringer. Det betyder, at vi ikke læser sagsakter på forhånd, men har du behov for det, kan de indgå til samtalen. 

Vi kan tilbyde dig forskellige valgmuligheder indenfor en bred vifte af støttetilbud, hvor du forhåbentlig vil kunne drage nytte af noget, der for dig giver mening. Det kunne være støtte i mindre grupper, sociale aktiviteter, individuelle forløb, undervisningstilbud, samt en lang række kommunale og frivillige tilbud i Randers.

I Fremskudt Rådgivning, Psykiatri vil du kunne:

 • Få her og nu-hjælp.
 • Modtage op til 3 afklaringssamtaler.
 • Blive hjulpet på vej til rette instans.
 • Komme i kontakt med frivillige.
 • Få lavet aftale om rundvisning i Psykiatriens Hus  
 • Blive tilbudt et individuelt §82b råd- og vejledningsforløb i op til et halvt år.
 • Blive henvist til udredning i forhold til §85-støtte.
 • Blive tilbudt gruppeforløb.
 • Få viden om kurser i Recoveryskolen.

Kontakt og åbningstider

OBS! VIGTIGE ÆNDRINGER VEDRØRENDE GENÅBNING:

Gældende fra uge 23-32:

 • Tirsdage: telefontid kl. 10.00-11.30.
 • Åbent for fysisk fremmøde kl. 12.00-15.00, UDEN forudgående tidsbestilling.
 • Torsdage: telefontid kl. 10.00-11.30.
 • Åbent for fysisk fremmøde, online eller telefonisk kl. 12.00-15.00 KUN ved forudgående tidsbestilling.
 • Du vil fortsat have mulighed for at have én bisidder med.

Gældende fra uge 32:

 • Tirsdage og torsdage: telefontid kl. 10.00-11.30.

Åbent for personligt fremmøde uden tidsbestilling tirsdage og torsdage kl. 12.00-15.00

Sidste torsdag i hver måned, første gang d. 26/8 kl. 12.00-15.00 er der kun tidsbestilling. Der er mulighed for at booke til til personligt fremmøde, telefonisk kontakt eller online møde. 

Disse retningslinjer er fortsat gældende:

 • Mød ikke fysisk op, hvis du eller andre i din husstand har symptomer eller er smittet med COVID-19.

Kontaktoplysninger for Fremskudt rådgivning, Psykiatri findes her:

Gl. Hadsundvej 1
8900 Randers C
Telefon: 8915 7103 (Telefontid tirsdage og torsdage kl. 10.00-11.30)
E-mail: Fremskudtpsykiatri@randers.dk

Mails besvares tirsdage og torsdage i telefontiden.

Åbningstider i sommerferien 2021

Uge 28:

 • Tirsdag d.13/7: Åbent, uden forudgående tidsbestilling kl. 12.00-15.00
 • Torsdag d. 15/7: Lukket.

Uge 29:

 • Tirsdag d. 20/7: Lukket.
 • Torsdag d. 22/7: Åbent, uden forudgående tidsbestilling kl. 12.00-15.00

Uge 30 og 31: Lukket alle dage. 

Der er mulighed for at bestille tid til en borgersamtale med tolk. Kontakt Fremskudt rådgivning på telefon og/eller mail for yderligere oplysninger.