Skæve boliger

Randers Kommune har etableret en række såkaldt skæve boliger til mennesker med særlige sociale problemer.

Målgruppen for de skæve boliger er mennesker, der af forskellige årsager har svært ved at bo tæt på andre og har vanskeligt ved at tilpasse sig de betingelser, der gælder i almennyttige boligforeninger. Ofte er det mennesker med et stort forbrug af alkohol og eventuelt stoffer, og typisk er der tale om mennesker med behov for social støtte i hverdagen for at være i stand til at opretholde boligen.

De skæve boliger er kendetegnet ved at være små, overskuelige boliger med en stor rummelighed i forhold til beboerne. Randers Kommune har fire byggerier med skæve boliger fordelt rundt i byen.

Perron 4 består af 15 skæve boliger og tilbyder en fast base til målgruppen af lidt ældre socialt udsatte.

Perron 4’s skæve boliger er placeret centralt i Randers i en treetagers ejendom. Der er fem lejligheder på hver etage. Lejlighederne er identisk indrettede etværelseslejligheder med opholdsrum med køkkenniche og badeværelse. Der findes fælleslokaler i kælderen med vaskeri, depoter og fælleslokale. Desuden har beboerne adgang til en fælles tagterrasse.

Boligerne henvender sig til lidt ældre socialt udsatte og/eller hjemløse med misbrug, der har et begrænset behov for social støtte.

De skæve boliger ligger i umiddelbar tilknytning til værestedet Perron 4, og beboerne kan benytte værestedets faciliteter. Desuden kan de modtage bostøtte herfra.

Beboerne i de skæve boliger har indflydelse på fælles anliggender via værestedets beboerrådsmøder.

Læs mere om Perron 4 her: Ydelsesbeskrivelse Perron 4

Kontakt

Perron 4
Jernbanegade 4D
8900 Randers C
Telefon: 8915 7000 

Åbningstider
Mandag-fredag: 08.00-22.00
Lørdag-søndag: 09.00-14.00

Leder
Gine Nørager
E-mail: gine.norager@randers.dk

Blommevej består af 10 boliger og et fælleshus, hvor der ydes støtte efter §85 i lov om social service (SEL).

Boligerne på Blommevej drives efter lov om Social Service (SEL) § 85. Boligerne administreres efter almen boliglovgivning.

Blommevej består af 10 fritliggende boliger og et fælleshus i det nordlige af Randers. Boligerne er 52 m2 og består af køkken/stuealrum, soveværelse og stort badeværelse.

Fælleshuset indeholder stue, køkken-alrum, personalefaciliteter og vaskeri.

Der er ansat 5 tværfaglige medarbejdere samt ledelse. Der er personaledækning på hverdage fra kl. 08.00 til kl. 20:00 og i weekenden fra kl. 08:00 til kl. 15:00.

Visitation til ophold på Blommevej foretages af myndigheden Center for særlig social indsats, tlf. 8915 1515

Læs mere om Blommevej her: Ydelsesbeskrivelse for Blommevej

Kontakt

Blommevej
Blommevej 41 N
8930 Randers NØ
Telefon: 8915 7189 og 4048 8744

Leder
Gine Nørager
E-mail: gine.norager@randers.dk

De skæve boliger Ladebo udgør en fast base for mennesker med behov for social støtte, der har svært ved at bo tæt på andre.

De skæve boliger Ladebo er målrettet mennesker med misbrug, der er særligt stimulifølsomme og derfor har svært ved at tilpasse sig de regler og rammer, der er i et bofællesskab med andre mennesker. Samtidig hermed er personerne i målgruppen så fysisk og psykisk belastede, at de ikke kan klare sig i egen bolig.

Boligerne består af seks handicapvenlige boliger på hver 40 m2. Boligerne indeholder en lille entré, køkken, bad, soveværelse og stue. Hver bolig har desuden egen vaskemaskine og tørretumbler. Herudover er der et fælleshus, der benyttes til møder og fælles aktiviteter.

Boligerne er placeret i umiddelbar tilknytning til det permanente botilbud Ladegården, og beboerne i de skæve boliger modtager bostøtte herfra.

Hvordan søger du en ledig bolig i Ladebo?

Hvis du vil søge en bolig i Ladebo, kan du henvende dig til Socialafdelingen. Et visitationsudvalg/en rådgiver vil så vurdere dine muligheder for at komme i betragtning til en af boligerne.

Vi tilbyder

Beboerne i de skæve boliger Ladebo modtager social støtte fra Ladegården. Ladegårdens medarbejdere opsøger beboerne i husene hver dag, hvor der så er kontakt af varierende længde. Den sociale støtte i boligerne består af:

  • hjælp til praktiske opgaver.
  • hjælp til administration af økonomi.
  • hjælp til og ledsagelse til lægebesøg.
  • hjælp til medicin (også evt. substitutionsmedicin).
  • støtte til regelmæssig ernæring.
  • støtte til personlig hygiejne.
  • støtte til kontakt til pårørende og andre.
  • hjælp til rekreative aktiviteter.

Ladebos beboere har adgang til Ladegården hver dag i tidsrummet kl. 08:00 til 15:00. Der er blandt andet tilbud om, at beboerne i Ladebo kan deltage i Ladegårdens morgensamling med morgenmad hver dag kl. 10:00 alle ugens syv dage. Beboerne i Ladebo har desuden mulighed for at deltage i visse af Ladegårdens aktiviteter til jul, påske, sommerfest og høstfest.

Beboerne i Ladebo er repræsenteret i Ladegårdens brugerråd, og der holdes jævnligt brugerrådsmøder med beboerne i husene.