Enkeltydelse

Er du i en vanskelig økonomisk situation, kan du søge kommunen om økonomisk tilskud til en række udgifter (hjælp i særlige tilfælde).

Du kan fx søge om hjælp til:

  • rimeligt begrundede enkeltudgifter, der er uforudsigelige, hvis du har været ude for ændringer i dine forhold, fx arbejdsløshed, samlivsophævelse eller sygdom.
  • midlertidig hjælp til betaling af husleje, hvis du er udsættelsestruet på grund af huslejerestance.
  • sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, der ikke kan ydes hjælp til efter anden lovgivning. Behandlingen skal være nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet.
  • alle former for tandpleje, hvis du modtager ydelser svarende til uddannelseshjælps- eller kontanthjælpsniveau efter lov om aktiv socialpolitik.
  • flytteudgifter.
  • udgifter i forbindelse med samvær med børn, som ikke bor hos dig.