Opsøgende arbejde

Den opsøgende indsats arbejder på at skabe kontakt til de mennesker med særlige sociale problemer, der ikke selv søger hjælp.

Hvis man befinder sig i en socialt udsat livssituation, hvor man har mistet overblikket over sit liv, har man ikke altid overskud til at opsøge den hjælp, man har behov for. Måske har man tidligere haft dårlige erfaringer med kommunale myndigheder og er derfor tilbageholdende med at tage kontakt til det sociale hjælpesystem.

Randers Kommune har derfor en opsøgende indsats, der arbejder på at opsøge de mennesker, der har behov for hjælp, men ikke selv opsøger den. Det kan være mennesker, som kommunen ikke længere har kontakt til, og som man har en bekymring for. Det kan også være mennesker, som pårørende eller naboer har en bekymring for.

Formålet med den opsøgende indsats er i første omgang at genskabe en eventuel tabt tillid og skabe en stabil kontakt. På længere sigt er det målet at etablere kontakt til de kommunale afdelinger, der kan tilbyde den rette hjælp til at komme videre. Den opsøgende indsats er et frivilligt tilbud, som man til enhver tid kan takke nej til.

StøtteKontaktPerson (SKP)

Støttekontaktperson-ordningen (SKP) er et opsøgende, anonymt tilbud, der henvender sig til socialt udsatte over 18 år, der ikke magter at benytte det etablerede system eller de øvrige sociale tilbud, f.eks. mennesker med misbrug, hjemløse, isolerede personer og lignende.

Tilbuddet består af:

  • opsøgende gadeplansarbejde.
  • udgående gadeplansarbejde efter henvendelse.
  • rådgivning.

Kommunalbestyrelsen sørger for tilbud om en støttekontaktperson til personer med sindslidelser, personer med et stof- og/eller alkoholmisbrug og personer med særlige sociale problemer, der ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig.

Der kræves ikke visitation.

Alle kan henvende sig og gøre opmærksom på et menneske, de er bekymret for.

Vi er opsøgende og udgående.

Vi behandler alle anonymt.

Kontakt SKP

E-mail: SKP-ordningen@randers.dk