Rusmidler

På Rusmiddelcenter Randers kan du få rådgivning og behandling i forhold til alkohol- og stofmisbrugsproblemer.

Hvis du selv eller andre, du kender, har et for højt forbrug af rusmidler, har du mulighed for at søge anonym rådgivning og behandling hos kommunen.

For både alkohol- og stofmisbrugsproblematikker skal kommunen tilbyde behandling senest 14 dage efter første personlige henvendelse med ønske om behandling.

Randers Kommune tilbyder rådgivning og behandling af alkohol- og stofmisbrugsproblematikker på Rusmiddelcenter Randers.

Behandling af alkoholproblemer

Rusmiddelcenter Randers, Alkohol tilbyder gratis hjælp til alle over 18 år i Randers Kommune, der har problemer med alkohol.

Behandlingen består i første omgang af samtaler med en alkoholbehandler. Efter nærmere vurdering tages der stilling til, hvilket tilbud den enkelte skal have. Der kan være tale om ambulante samtaler, deltagelse i gruppebehandling, ophold i døgnbehandling udenfor Randers, antabusbehandling eller anden medicinsk behandling.

Stofmisbrugsbehandling

Rusmiddelcenter Randers, Stofmisbrug tilbyder stofmisbrugsbehandling til mennesker med folkeregisteradresse i Randers Kommune. Efter særlig aftale tilbydes også behandling af mennesker fra andre kommuner.

Stofmisbrugsbehandling tilbydes i form af:

  • udredning af behandlingsbehov.
  • ambulant behandling (herunder gruppebehandling).
  • døgnbehandling.
  • psykologfaglig udredning.
  • lægefaglig udredning og opfølgning samt tilbud om medicinskunderstøttet misbrugsbehandling.
  • klinikfunktion med udlevering af substitutionsmedicin.
  • stoffri efterbehandling inkl. midlertidig bopæl i Randers by.