Støtte i dagligdagen

Der er to forskellige typer af bostøtte til mennesker med særlige sociale problemer: Ungeprojektet og Mestringsvejledningen.

Hvis du bor i egen bolig og på grund af særlige sociale problemer har behov for støtte i hverdagen, er der mulighed for at søge kommunen om §85-bostøtte.

Mestringsvejledningen

Mestringsvejledning består af hjælp, omsorg eller støtte til at udvikle, træne eller vedligeholde færdigheder og ressourcer med henblik på at kunne leve et så selvstændigt liv som muligt på egne præmisser.

Formålet er at bryde ensomheden i egen bolig, øge evnen til at klare sig i eget hjem og dermed forebygge tab af bolig og anbringelse i anden boform.

Mestringsvejledning kan for eksempel dreje sig om:

 • hjælp til at overskue økonomi og forsørgelse.
 • støtte og koordinering i kontakten til offentlige instanser.
 • ledsagelse til lægebehandling, indkøb, værested m.m.
 • støtte i forhold til dagligdags gøremål.
 • støtte til etablering og opretholdelse af netværk.
 • hjælp til at bryde ensomheden i hverdagen.
 • telefonopkald til for eksempel påmindelser.

Læs Mestringsvejledningens ydelsesbeskrivelse her: Ydelsesbeskrivelse Mestringsvejledning

Hvordan søger du om bostøtte hos os?

Hvis du vil søge om hjælp hos Bostøtten, kan du henvende dig til Socialområdet i Randers Kommune. Der vil blive foretaget en individuel og konkret vurdering af dit behov for støtte.

Ungeprojektet

Ungeprojektet er et §110 tilbud, der tilbyder efterværn ved fraflytning fra Ungeprojektets boliger.

Efterværn kan indeholde:

 • hjælp til at stabilisere og strukturere et kaotisk liv.
 • hjælp til at få styr på økonomien.
 • hjælp til at skabe en hverdagsrytme.
 • støtte i forhold til jobmæssig/uddannelsesmæssig afklaring.
 • støtte til og koordinering af kontakt til myndigheder.
 • støtte til at skabe et netværk.

Kontakt

Ungeprojektet
Søren Møllers Gade 5A
8900 Randers C
Telefon: 8915 7319
www.randers.kirkenskorshaer.dk