Støtte i dagligdagen

Der er to forskellige typer af støtte til borgere fra 18 år med særlige sociale problemer: Ungeprojektet og Mestringsvejledningen.

Hvis du bor i egen bolig og på grund af særlige sociale problemer har behov for støtte i hverdagen, er der mulighed for at søge kommunen om §85 mestringsvejledning.

Mestringsvejledningen

Mestringsvejledning består af hjælp, omsorg eller støtte til at udvikle, træne eller vedligeholde færdigheder og ressourcer med henblik på at kunne leve et så selvstændigt liv som muligt på egne præmisser.

Formålet er at øge evnen til at klare sig i eget hjem og dermed forebygge funktionstab og udsættelse af bolig.

Mestringsvejledning kan for eksempel dreje sig om:

 • hjælp og struktur på hverdagen og aftaler.
 • hjælp til at overskue økonomi og forsørgelse.
 • støtte og koordinering i kontakten til offentlige instanser.
 • ledsagelse til lægebehandling, indkøb, værested m.m.
 • støtte i forhold til dagligdags gøremål.
 • støtte til etablering og opretholdelse af socialt netværk.

Hvordan søger du om mestringsvejledning hos os?

Hvis du vil søge om støtte og hjælp, kan du henvende dig til de fremskudte rådgivninger i Randers Kommune. Der vil blive foretaget en individuel og konkret vurdering af dit behov for støtte.

Ungeprojektet

Ungeprojektet er et §110 tilbud, der tilbyder efterværn til unge i alderen 18-25 år, som er fraflyttet Ungeprojektets boliger.

Efterværn kan indeholde:

 • hjælp til at stabilisere og strukturere et kaotisk liv.
 • hjælp til at få styr på økonomien.
 • hjælp til at skabe en hverdagsrytme.
 • støtte i forhold til jobmæssig/uddannelsesmæssig afklaring.
 • støtte til og koordinering af kontakt til myndigheder.
 • støtte til at skabe et netværk.

Kontakt

Ungeprojektet
Søren Møllers Gade 5A
8900 Randers C
Telefon: 8915 7319