Frivilligt socialt arbejde

Frivilligværket er et servicecenter for de frivillige sociale foreninger og netværk, institutioner og erhvervsvirksomheder, som bidrager til det frivillige arbejde.

Frivilligværket arbejder for, at de frivillige sociale foreninger i Randers Kommuner får de bedst mulige vilkår for at hjælpe socialt udsatte borgere til et godt og værdigt liv.

På Frivilligværkets hjemmeside kan man finde information om frivilligt socialt arbejde i Randers Kommune. Her er information for foreninger, frivillige, borgere, institutioner og erhvervsvirksomheder.

På hjemmesiden finder man også information om § 18-midler i Randers Kommune, vejledning, ansøgningsskema mv.

Kontakt

Frivilligværket
Kirketorvet 2A (Baghuset)
8900 Randers C
Telefon: 2916 1920 eller 2916 1921
E-mail: frivilligvaerket@randers.dk