Visitation

Visitation til tilbud inden for udsatteområdet i Randers Kommune sker via Center for Socialt Udsatte, dog med nogle få undtagelser.

Center for Socialt Udsatte
Gl. Hadsundvej 1, 8900 Randers C
Telefon: 8915 1515
E-mail: social@randers.dk

Visitation til akutboliger og rusmiddelbehandling

Visitation til akutboligerne efter §110 på Hjørnestenen og i Ungeprojektet sker ved henvendelse på tilbuddene.

Visitation til alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling sker ved henvendelse til Rusmiddelcenter Randers.