Rådgivning

Hvis du har behov for rådgivning og støtte, så læs om mulighederne her.

Fremskudt rådgivning

Hvis du har behov for støtte, skal du henvende dig i fremskudt rådgivning på Gl. Hadsundvej 1.

Her vil du kunne få:

  • Her og nu hjælp
  • Blive hjulpet på vej til rette instans
  • Komme i kontakt med frivillige
  • Modtage op til tre afklaringssamtaler
  • Blive tilbudt et råd- og vejledningsforløb i op til et ½ år
  • Eller blive henvist til udredning i forhold til § 85 støtte.

Gl. Hadsundvej 1

Myndighedsrådgiver er til stede:

Mandage kl. 12.00- 14.00: Åbent for fremmøde uden forudgående tidsbestilling.

Torsdage kl. 12.00-14.00: Åbent for fremmøde uden forudgående tidsbestilling.

StøtteKontaktPerson (SKP)

Støttekontaktperson-ordningen (SKP) er et opsøgende, anonymt tilbud, der henvender sig til socialt udsatte over 18 år, der ikke magter at benytte det etablerede system eller de øvrige sociale tilbud, f.eks. mennesker med misbrug, hjemløse, isolerede personer og lignende.

Tilbuddet består af:

  • opsøgende gadeplansarbejde.
  • udgående gadeplansarbejde efter henvendelse.
  • rådgivning.

Kommunalbestyrelsen sørger for tilbud om en støttekontaktperson til personer med sindslidelser, personer med et stof- og/eller alkoholmisbrug og personer med særlige sociale problemer, der ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig.

Der kræves ikke visitation.

Alle kan henvende sig og gøre opmærksom på et menneske, de er bekymret for.

Vi er opsøgende og udgående.

Vi behandler alle anonymt.

Kontakt SKP

E-mail: SKP-ordningen@randers.dk