Rådgivning

Hvis du har behov for rådgivning og støtte, så læs om mulighederne her.

Fremskudt Rådgivning

Velkommen i Fremskudt Rådgivning Psykiatri og Socialt Udsatte

Du kan møde op i Fremskudt Rådgivning og blive tilbudt en rådgivende samtale hvis du oplever forskellige udfordringer indenfor:
 -Psykisk sårbarhed der begrænser eller udfordrer din hverdag.
- Hjemløshed eller akutte problemer i forhold til misbrug og/eller din boligsituation.

Vi kan rådgive dig om forskellige muligheder inden for en bred vifte af støttetilbud:
- Det kunne være støtte i mindre grupper, sociale aktiviteter, individuelle støtteforløb, undervisningstilbud samt en lang række frivillige tilbud.
- Vejledning og støtte ved akut hjemløshed.
- Hjælp til at finde rundt i systemet.

I Fremskudt Rådgivning har vi intet forudgående kendskab til dig og dine udfordringer. Det betyder at vi ikke gennemlæser sagsakter på forhånd, men har du behov for det, kan de indgå til samtalen. Du kan møde forskellige fagpersoner til samtalen, for eksempel socialrådgivere, peer medarbejdere og mestringsvejledere.

Vi lægger vægt på dine egne ressourcer og tager udgangspunkt dine egne ønsker og dine behov her og nu. Vi bestræber os på at understøtte håb og potentiale for din egen udvikling hen imod at du bliver så selvstændig som muligt i et liv der giver mening for dig.

Som udgangspunkt skal du møde personligt op i Fremskudt Rådgivning, hvor du altid er velkommen til at medbringe en ledsager. Er du forhindret i at møde personligt, kan du tage kontakt til os i vores telefontid, så finder vi en løsning sammen med dig.

Telefontider

Mandag: 9.30-10.30

Tirsdage og torsdage: 10-11:00


Åbningstider

OBS: Fremskudt Rådgivning holder lukket i dagene op til påske d. 3/4 og 4/4-2023.

Tirsdage og torsdage
Åben rådgivning 11.30-14.30
Obs: Sidste torsdag i måneden er det udelukkende tidsbestilling. 

Center for Psykiatri og Socialt Udsatte
Gl. Hadsundvej 1, 1.sal
8900 Randers

Torsdage i lige uger:
Åben rådgivning: 10-12

Slotsgården 5 (Kirkens Korshærs Varmestue)
8900 Randers

Digital Rådgivning efter aftale
Mandag: 10.30-11.30 og 12.00-13.30

(Primært til borgere der ikke kan fremmøde fysisk)

Udgående møder efter nærmere aftale.

Du er velkommen til at have en eller flere bisiddere med til samtalen. 

Kontakt

Gl. Hadsundvej 1
8900 Randers C
Telefon: 23438498
E-mail: Fremskudtpsykiatriogudsatte@randers.dk

Mails besvares mandage, tirsdage og torsdage i telefontiden.

Der er mulighed for at bestille tid til en borgersamtale med tolk. Kontakt Fremskudt rådgivning på telefon og/eller mail for yderligere oplysninger.

Torsdage kl. 12.00-14.00: Åbent for fremmøde uden forudgående tidsbestilling.

StøtteKontaktPerson (SKP)

Støttekontaktperson-ordningen (SKP) er et opsøgende, anonymt tilbud, der henvender sig til socialt udsatte over 18 år, der ikke magter at benytte det etablerede system eller de øvrige sociale tilbud, f.eks. mennesker med misbrug, hjemløse, isolerede personer og lignende.

Tilbuddet består af:

  • opsøgende gadeplansarbejde.
  • udgående gadeplansarbejde efter henvendelse.
  • rådgivning.

Kommunalbestyrelsen sørger for tilbud om en støttekontaktperson til personer med sindslidelser, personer med et stof- og/eller alkoholmisbrug og personer med særlige sociale problemer, der ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig.

Der kræves ikke visitation.

Alle kan henvende sig og gøre opmærksom på et menneske, de er bekymret for.

Vi er opsøgende og udgående.

Vi behandler alle anonymt.

Kontakt SKP

E-mail: SKP-ordningen@randers.dk