Bruger- og pårørendeundersøgelse

Se resultaterne af en tilfredshedsundersøgelse på socialområdet i Randers Kommune 2022.

I Randers Kommune arbejder vi hele tiden på at udvikle og forbedre tilbuddene til de borgere, der har brug for hjælp. En del af det arbejde er at spørge brugerne og de pårørende, hvordan de oplever kommunens tilbud. Derfor har Rambøll, på vegne af Randers Kommune, gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende til brugere, som benytter et eller flere af kommunens sociale tilbud. Undersøgelsen er foretaget
inden for tilbudstyperne: botilbud, mestringsvejledning, dagtilbud, dagbeskæftigelsestilbud og rusmiddelbehandling.

Undersøgelsen omfatter de tre centre på socialområdet: Center for Børnehandicap og Autisme, Center for Psykiatri og Socialt Udsatte og Center for Voksenhandicap. I alle centrene er der udført både bruger- og pårørendeundersøgelser. For hvert enkelt tilbud, inden for centeret, er der imidlertid foretaget en vurdering af, hvorvidt en bruger- og/eller en pårørendeundersøgelse har været hensigtsmæssig at gennemføre taget målgruppen og tilbudstypen i betragtning. Resultaterne for tilfredshedsundersøgelsen er opdelt i henholdsvis rapporter med brugerundersøgelsens resultater og rapporter med pårørendeundersøgelsens, hvor denne rapport illustrerer førstnævntes for en enhed.

Tilfredshedsundersøgelsen er tilrettelagt og gennemført i foråret 2022. Dataindsamling og analyse er gennemført af Rambøll.

Nedenfor findes den/de tilgængelige rapport(er) for nærværende tilbud.