Bevæg dig for livet-puljen

Puljen støtter nye initiativer i idrætsforeninger, som kan få flere i gang med motion og bevægelse.

For at modtage støtte fra puljen skal foreningerne tænke i nye målgrupper. Det kan være særlige senior-, kvinde-, eller mandehold, idræt for handicappede eller lignende.  

Den samlede pulje er på 250.000 kroner. Der er ansøgningsfrist søndag den 27. september. Senest denne dato skal ansøgninger fra lokale forenininger være sendt til projektleder for Bevæg dig for livet Randers, Jesper Jakobsen,  jesper.jakobsen@randers.dk

Læs mere om ansøgning til puljen 

Spørgsmål om puljen og ansøgningsprocessen kan ligeledes rettes til Jesper Jakobsen, mobil: 5156 2020

Bliv inspireret med webinar

Onsdag d. 9. september afholdte  Randers Kommune et times  webinar for alle interesserede foreninger. Formålet er  at give foreningerne inspiration og idéer til konkrete målgrupper, projekter og indsatser. 

Her  kan du se genudsendelsen af webinaret og hente slides fra oplæg.