Bevæg dig for livet foreningspulje 2020

For at understøtte foreningslivet i Randers Kommune, etablerer Kultur og fritid en bevæg dig for livet pulje 2020.

Formål
Igennem bevæg dig for livet visionen arbejder Randers Kommune, i samarbejde med DIF og DGI, målrettet på at få flere motionsaktive borgere i Randers Kommune.

Bevæg dig for livet puljen er oprettet med det formål at give mulighed for at igangsætte nye initiativer, aktiviteter og enkelt stående projekter, der skal bidrage til målsætningen om at der skal være 3.000 flere motionsaktive borgere i Randers Kommune, heraf min. 2.500 flere foreningsaktive i Randers inden 2024.

Der er afsat 250.000 kr. i puljen.

Hent ansøgningsskema

Hvem kan søge?
Folkeoplysende foreninger i Randers Kommune

Hvad kan der søges til?

 • Nye initiativer og aktiviteter, som bidrager til at målsætningen om 3.000 flere motions- og idrætsaktive
 • Indsatser der har et sundhedsfremmende sigte
 • Nye initiativer og aktiviteter til følgende målgrupper:
  • Udsatte børnefamilier
  • Borgere på kanten af uddannelse og arbejdsmarkedet
  • Skilsmisse børn og deres forældre
  • Motionsuvante voksne og seniorer
  • Borgere i alderen 25-39 år
 • Støtten gives blandt andet til aktiviteter der kan favne specifikke aldersgrupper med lav idrætsdeltagelse og/eller de grupper der står udenfor foreningsfællesskabet.
 • Der vil blive lagt væk på udviklingsinitiativer, der styrker lokalsamfundet og som skaber læring for andre.
 • Udstyr, instruktørhonorar, trænerløn, trænerudgifter, markedsføring, halleje m.m. som hænger sammen med indsatserne i bevæg dig for livet visionsaftalen for Randers Kommune.

Læs mere om bevæg dig for livet visionsaftalen her 

Bliv inspireret med webinar
Onsdag d. 9. september afholdte  Randers Kommune et times  webinar for alle interesserede foreninger. Formålet er  at give foreningerne inspiration og idéer til konkrete målgrupper, projekter og indsatser. Nu kan du se genudsendelsen af webinaret.   
Læs mere om webinar her

Ansøgning, svarfrist og godkendelse

 • Ansøgningen sendes til projektleder i bevæg dig for livet, Jesper Jakobsen, jakobsen@randers.dk
 • Der kan max. søges 20.000 kr. pr. projekt
 • Foreningen kan søge puljen én gang
 • Der er ansøgningsfrist d. 27. september
 • Ansøgninger kan efter sagsbehandling enten godkendes til fuld bevilling, godkendes til delvis bevilling eller afslås.
 • Det er en betingelse af projektet ikke er igangsat før endeligt skriftlig tilsagn.

Regnskab og evaluering
Projektregnskab og bilag i forbindelse med projektet sendes pr. mail til Eva Thomadsen, eva.thomadsen@randers.dk, senest to måneder efter at aktiviteten er afholdt. Ved spørgsmål omkring projektregnskab og bilag, kontakt Eva Thomadsen.

Vi forventer at arrangøren giver en tilbagemelding på projektets forløb, ved at indsende i evalueringsskema.

Kontakt
Randers Kommune
Kultur og fritid

Jesper Jakobsen
Projektleder Bevæg dig for livet Randers
jesper.jakobsen@randers.dk
Mobil: 5156 2020