Få inspiration med webinar

Onsdag d. 9. september afholdte Randers Kommune et times webinar for alle interesserede foreninger. Formålet med webinaret er at give foreningerne inspiration og idéer til konkrete målgrupper, projekter og indsatser.

På webinaret  var der være to faglige oplæg fra henholdsvis Knud Ryom, PhD, ansat ved Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet og kommunikationskonsulent ved DGI Østjylland, Lise Sinius Abildgaard.

PowerPoint slides fra webinar:

Fakta om de to oplægsholdere: 

Lise Sinius Abildgaard, kommunikationskonsulent ved DGI Østlylland hjælper med at få løst foreningens udfordringer, når det kommer til kommunikation og markedsføring. Langt de fleste foreninger har ikke ressourcer, hænder, kompetencer eller tid til at kommunikere professionelt, men det er en nødvendighed pointerer Lise.

Lise har mange års erfaringer med at give foreningerne de bedste forudsætninger for at skabe en stærk kommunikation og markedsføring. På webinaret får i konkret inspiration til hvordan i kan sikre en god kommunikation til potentielle samarbejdspartnere og de målgrupper som foreningen ønsker at lave aktiviteter for.

Knud Ryom, PhD, er ansat som postdoc ved Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, Hans forskningsinteresse er inden for fysisk aktivitet, idrætspsykologi og folkesundhed. En særlig interesse er samskabelse, inaktivitet og sårbare grupper. Han fungerer endvidere som sportspsykologisk konsulent for Team Danmark

Knud Ryom har i foråret 2020, sammen med andre forskere, udarbejdet en faglig rapport som giver en grundig indsigt i fysisk inaktivitet og inaktivitetstypologier. Formålet med undersøgelsen har været at skabe relevant og praktisk brugbar viden som bl.a. foreninger kan tage afsæt i, når de tilrette foreningsaktiviteter, events, projekter osv. I undersøgelsen har de undersøgt motiver og barrierer hos fysiske inaktive danskere. Ydermere er undersøgt hvilken betydning den enkeltes livssituation, livsvilkår, værdier, osv. har indflydelse på deltagelse i aktivitet.

Udvalgte resultater fra undersøgelsen vil blive præsenteret på webinaret, og deres gives konkrete tips og idéer til hvordan resultaterne kan bruges i planlægningen af nye indsatser.