Virksomheder

Sundhed og trivsel på arbejdspladsen - et gratis tilbud til din virksomhed.

Heidi Dyrholm fra Brødrene Dahl er uddannet sundhedsambassadør af Sundhedshøjskolen.

Randers Sundhedscenter ønsker at hjælpe virksomheder i Randers Kommune til at fremme sundhed og trivsel på arbejdspladsen til gavn for både virksomheden og medarbejderne.

Hvad får virksomheden ud af det?

 • Kan give en årlig gevinst (ROI) på mellem 2,5 og 5 kr. for hver investeret krone
 • Nedsætter sygefraværet med op til 29 %
 • Øger produktiviteten med 6 %
 • Øger energien og det sociale fællesskab med 83 %
 • Nedsætter muskel-skelet-smerter
 • Bliver en attraktiv arbejdsplads, som kan fastholde og tiltrække gode medarbejdere
 • Godt image blandt kunder og i det lokale miljø - og dette vil kunne ses på bundlinjen!

Der skal blot investeres …

Tilbuddet er gratis for virksomheden. Det eneste vi skal bruge af jer:

 • 5 minutters dagligt til træning for medarbejderne
 • 3x3 timers uddannelse af sundhedsambassadører, ledere og mellemledere
 • Besvare spørgeskema og evaluering ved baseline, 6 måneder og efter 1 år.
 • 1 times kickoff-arrangement i arbejdstiden.

Vi tilbyder en færdigudarbejdet pakke, der er nem at gå til, og som selvfølgelig kan tilpasses efter virksomhedens behov. Sundhedshøjskolen tilbyder supplerende sundhedsfremmende indsatser, hvis vi sammen med jer vurderer, at virksomheden har behov for mere end træning:

 • Sundhedssamtaler med sundhedstjek
 • Kost, mad og kultur
 • Rygestopkurser
 • Mental sundhed
  • Stress og robusthed
  • Søvn
  • Trivsel og arbejdsglæde
 • Rådgivning om arbejdsstillinger.

Interesseret?

Lyder det som noget for dig og din virksomhed i Randers Kommune? Så kontakt sundhedskonsulent Ronja Jørgensen for mere information på e-mail ronja.jorgensen@randers.dk eller tlf. 24 23 48 85.

Hvem er med?

Sundhedshøjskolen har siden 2016 samarbejdet med virksomheder i Randers Kommune om træning i arbejdstiden. Vi har i dag et fast samarbejde med seks virksomheder, som alle nyder godt af træning i hverdagen. Alt sammen helt gratis for virksomhederne.

De seks virksomheder er:

 • Daka
 • Randers Maskinfabrik
 • Ældrecenter Åbakken
 • Randers BDO
 • Jutlander Bank
 • Brødrene Dahl.