Sangkræfter

At synge giver glæde, fysisk velvære, bedre stemme og meget andet. At synge sammen giver fællesskabsfølelse, samhørighed, inspiration og meget andet.

Sangkræfter er for borgere med kræft, lunge- eller hjertelidelse og deres pårørende. Vi synger sammen enkle korsange og sange vi holder af - bl.a. fra Højskolesangbogen. Vi laver også små øvelser for at træne vores sangstemmer.

Datoer for 2021:

Torsdag d. 25/3 kl. 16.30-17.30
Torsdag d. 29/4 kl. 16.30-17.30
Torsdag d. 27/5 kl. 16.30-17.30

Sangkræfter finder sted i Sct. Peders Kirke, Fabersvej 43, 8900 Randers C og ledes af musikterapeut Lene Madsen.

Tilmelding skal ske til:

Vibeke Dahl
Telefon: 5156 2015
E-mail: vibeke.dahl@randers.dk