Mere viden om senhjerneskade

Her finder du links til en række hjemmesider, hvor du kan få mere viden om senhjerneskade og finde tilbud til senhjerneskadede.

Hjernecenter Randers

Hjernecenter Randers er et rehabiliteringssted for voksne med senhjerneskade. Centret rummer tilbud som fremskudt rådgivning, neuroundervisning, sprog- og taleundervisning, mestringsvejledning, åbne tilbud og frivillige aktiviteter.

Gå til Hjernecenter Randers' hjemmeside.

Hjerneskadeforeningen

Hjerneskadeforeningen er en landsdækkende, uafhængig, brugerstyret interesseorganisation, der arbejder for hjerneskaderamte familier.

Gå til Hjerneskadeforeningens hjemmeside.

Hjernesagen

Hjernesagen er en landsforening for mennesker, som er ramt af en blodprop eller blødning i hjernen.

Gå til hjernesagens hjemmeside.

Netdoktor

Netdoktor.dk formidler lægevidenskab i et klart og forståeligt sprog.

Gå til netdoktor.dk.

Den uvildige Konsulentordning på Handicapområdet

Den uvildige Konsulentordning på Handicapområdet tilbyder rådgivning i sager mellem en borger og en myndighed, der måske er gået i hårdknude, eller hvor borgeren føler sig uretfærdigt behandlet.

Gå til Den uvildige Konsulentordning på Handicapområdets hjemmeside.

God Adgang

På God Adgangs hjemmeside kan du finde steder med god tilgængelighed, dvs. steder hvor mennesker med funktionsnedsættelse kan færdes på lige fod med alle andre – f.eks. hoteller, badestrande og turistattraktioner.

Gå til God Adgangs hjemmeside.

HjerneForum

HjerneForum oplyser om hjernens funktion og nye forskningsresultater inden for hjerneområdet.

Gå til Hjerneforums hjemmeside.

Hjælpemiddelbasen

Hjælpemiddelbasen indeholder oplysninger om mere end 60.000 hjælpemidler (inkl. udgåede produkter) og ca. 1.000 forhandlere af hjælpemidler.

Gå til Hjælpemiddelbasens hjemmeside.

Børne- og Socialministeriet

Børne- og Socialministeriet har rollen som handicapkoordinerende ministerium.

Gå til Børne- og Socialministeriets hjemmeside.

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen bidrager aktivt til en vidensbaseret socialpolitik. Styrelsen er en del af Social- og Indenrigsministeriet.

Gå til Socialstyrelsens hjemmeside.

Epilepsiforeningen

Epilepsiforeningen tilbyder bl.a. professionel rådgivning ved både sygeplejerske og socialrådgiver, kurser, viden og værktøjer, der gør det lettere at håndtere epilepsien for den enkelte og/eller alle i familien.

Gå til Epilepsiforeningens hjemmeside.

Sundhedsvæsenet

Sundhed.dk. er det offentlige sundhedsvæsen på nettet. Sundhed.dk tilbyder en bred vifte af indhold og tjenester målrettet både borgere og sundhedsfaglige.

Gå til sundhed.dk.